Kde nás nájdete

Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

prízemie, miestnosť č. 14
telefón: 048 446 7414
e-mail: ingrid.balazova@umb.sk

Úradné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Od 1.12.2017 zastupuje prodekana pre medzinárodné vzťahy FF UMB prof. PaedDr. Pavla Bartíka, PhD. doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD.

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

Prodekan, Vysokoškolský učiteľ, Prodekan pre rozvoj, informatizáciu a vzťahy s verejnosťou

Telefónne číslo:
048 446 7326, 048 446 7419
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
F326

prof. PaedDr. Pavol Bartik, PhD.

prof. PaedDr. Pavol Bartik, PhD.

Prodekan, Vysokoškolský učiteľ, prodekan pre medzinárodné vzťahy

Telefónne číslo:
048 446 7529, 048 446 7419
Zaradenie:
Profesor
Kancelária:
9 na KTVŠ a 19 na dekanáte

PhDr. Ingrid Balážová

PhDr. Ingrid Balážová

Referentka, Medzinárodné vzťahy a edičná činnosť

Telefónne číslo:
048 446 7414
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 14