Erasmus+ dodatočné výberové konania 2019/2020

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypísala dodatočné výberové konania na

v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 30. 09. 2019 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40).

Podrobné informácie a podmienky nájdete v oznamoch pri jednotlivých typoch mobilít.

Tlačivá pre akademický rok 2019/2020 https://www.ff.umb.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus-tlaciva-pre-akademicky-rok-2019-2020.html

Zoznam Erasmus+ bilaterálnych zmlúv: https://www.ff.umb.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus-bilateralne-zmluvy.html

 

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypísala dodatočné výberové konanie na praktické stáže pre čerstvých absolventov akademického roka 2018/2019 (2) v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá 2018/2019). Výška grantov podľa podmienok akademického roka 2018/2019.