Erasmus+ pracovné stáže študentov a čerstvých absolventov


Kde sa môže stáž realizovať?

Hostiteľskou organizáciou môže byť akákoľvek verejná alebo súkromná organizácia aktívna na trhu práce, okrem inštitúcií a agentúr Európskej únie. Ich zoznam nájdete na stránke Európskej komisie. K neoprávneným inštitúciám patria tiež organizácie riadiace programy EÚ, ako napríklad národné agentúry.

Existujú tri rôzne možnosti pre mobilitu – stáž:

  1. Stáž je súčasťou študijného programu (počíta sa do stupňa štúdia);
  2. Stáž je dobrovoľná (nie je povinná pre stupeň štúdia);
  3. Stáž čerstvých absolventov (zrealizovanie stáže do 12 mesiacov od ukončenia štúdia).

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke

https://www.ff.umb.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus-mobilita-studentov-pracovna-staz.html