Erasmus+ výberové konania 2019/2020

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konania študentov, učiteľov a akademických pracovníkov na pobyty na ZS a LS akademického roka 2019/2020 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 18. 01. 2019 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40).

Tlačivá pre akademický rok 2019/2020: https://www.ff.umb.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus-tlaciva-pre-akademicky-rok-2019-2020.html