Erasmus+ výberové konania 2020/2021

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypísala výberové konania na akademický rok 2020/2021

v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 24. 01. 2020 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke, č. m. 14 (Tajovského 40).

Podrobné informácie a podmienky nájdete v oznamoch pri jednotlivých typoch mobilít ako aj v smernici č. 4/2019 o mobilitách Erazmus+ na UMB.

Tlačivá pre akademický rok 2020/2021 https://www.ff.umb.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus-tlaciva-pre-akademicky-rok-2020-2021.html

Zoznam Erasmus+ bilaterálnych zmlúv: https://www.ff.umb.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus-bilateralne-zmluvy.html

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatočné výberové konania na LS akademického roka 2019/2020:

v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku je potrebné odovzdať do 29. 02. 2020 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke, č. m. 14 (Tajovského 40). Prihlášky budú vyhodnocované priebežne (raz za mesiac), pokiaľ sa nevyčerpá pridelená dotácia.

Tlačivá pre akademický rok 2019/2020 https://www.ff.umb.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus-tlaciva-pre-akademicky-rok-2019-2020.html