Erasmus+ mobilita administratívnych pracovníkov - školenia

Erasmus pre administratívnych pracovníkov FF UMB v akademickom roku 2020/2021

Aktualizácia 06. 11. 2019: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypísala výberové konanie na mobility administratívnych pracovníkov (STT) v akademickom roku 2020/2021 v rámci programu ERASMUS+. Podporovaná je aj aktívna účasť na Erasmus Staff Weeku http://staffmobility.eu/staff-week-search. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 24. 01. 2020 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus prednáškové pobyty na FF UMB bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní do 07. 02. 2020. OZNAM

Financovanie: Zamestnanec sa riadi smernicou č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB vrátane jej príloh.

 


Erasmus pre administratívnych pracovníkov FF UMB v akademickom roku 2019/2020

Aktualizácia 19. 06. 2019: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypísala dodatočné výberové konanie na mobility administratívnych pracovníkov (STT) (2) v akademickom roku 2019/2020 v rámci programu ERASMUS+. Podporovaná je aj aktívna účasť na Erasmus Staff Weeku (1) http://staffmobility.eu/staff-week-search. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 30. 09. 2019 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus prednáškové pobyty na FF UMB bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní do 7. 10. 2019. OZNAM

Aktualizácia 15. 11. 2018: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypísala výberové konanie na mobility administratívnych pracovníkov (STT) v akademickom roku 2019/2020 v rámci programu ERASMUS+. Podporovaná je aj aktívna účasť na Erasmus Staff Weeku http://staffmobility.eu/staff-week-search. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 18. 01. 2019 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus prednáškové pobyty na FF UMB bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní do 30. 1. 2019. OZNAM

Financovanie: Zamestnanec sa riadi smernicou č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB vrátane jej príloh.

Výška grantu: do jednotlivých štátov nájdete v časti Erasmus+ sadzobník grantov

Pravidlá: Učitelia, zamestnanci všetci jednotne prefinancované 4 - 5 dní aktivity + cesta (v prípade cesty autom viacerými účastníkmi naraz, cestu preplácame len vodičovi na základe dohody o použití súkromného MV). Podľa kalkulačky vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK:

- Do Českej republiky, Maďarska a Poľska financované max. 4 dni aktivity (musia to byť pracovné dni). Zamestnanec môže cestovať aj počas dní aktivity.

- Do všetkých ostatných štátov do 700 km financované max. 5 dní aktivity (musia to byť pracovné dni). Zamestnanec nemusí využiť dni na cestu, môže cestovať aj počas dní aktivity.

- Do všetkých ostatnýchštátov nad 700 km financované max. 5 dní aktivity (musia to byť pracovné dni) a 2 dni cesty. Zamestnanec nemusí využiť dni na cestu, môže cestovať aj počas dní aktivity. V takom prípade mu finančná podpora na dni cesty nebude vyplatená.

Pobytové náklady: náklady na ubytovanie, stravné, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.), poistenie (zamestnancovi bude poskytnutá UNION poistná kartička FF UMB).

Cestovné náklady: z miesta odchodu do cieľovej destinácie a späť v deň vycestovania a v deň návratu. (Kalkulačka vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en Sadzobník grantov: https://www.ff.umb.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus-sadzobnik-grantov.html.

Letenky: zamestnanec sa riadi smernicou č. 6/2018 o mobilitách Erasmus+ na UMB platnou od 27. 11. 2018 (článok 8). K vyúčtovaniu je potrebné doložiť letenku, palubné lístky a doklad o úhrade faktúry. Upozornenie: letenky nie je možné zabezpečiť u sprostredkovateľa (napr. agentúry, pelikan.sk, cestovné kancelárie a pod.)

Použitie súkromného MV musí byť scvhálené v GD súčasne so schválením ZPC. Vycestovať môžu viacerí zamestnanci jedným autom, ale príspevok na cestu sa bude uhrádzať len jednému.

Postup schvaľovania ZPC na Erasmus+: riaďte sa pokynmi administrátorky programu Erasmus+.


Erasmus pre administratívnych pracovníkov FF UMB v akademickom roku 2018/2019

Aktualizácia 11. 3. 2019: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na pobyty administratívnych pracovníkov (2) v akademickom roku 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+. Pri realizácii druhej mobility pracovníka v rámci toho istého akademického roka je možné si podať žiadosť len na aktívnu účasť na International Staff Week, ktorá nemusí byť realizovaná partnerskou univerzitou. Podmienkou je aktívna prezentácia UMB, FF UMB a dohodnutie podpísania Erasmus+ bilaterálnej zmluvy na študentské a učiteľské mobility so účastníckou univerzitou, s ktorou ešte FF UMB nemá podpísanú bilaterálnu zmluvu. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 30. 4. 2019 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá akademického roka 2018/2019). Mobilita sa môže uskutočniť v trvaní 3 - 5 pracovných dní. 3 dni pri vzdialenosti do 200 km, 4 dni pri vzdialenosti do 999 km,5 dní pri vzdialenosti nad 1000 km. Použite kalkulačka vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK. Podporovaná je aj aktívna účasť na Erasmus Staff Weeku, ktorej sa môžu zúčastniť aj pedagógovia. Databáza ponúk: http://staffmobility.eu/staff-week-search. Informácie poskytne Erasmus administrátorka FF UMB. Uzatvorené.

Aktualizácia 11. 1. 2019: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na pobyty administratívnych pracovníkov v akademickom roku 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+. Pri realizácii druhej mobility pracovníka v rámci toho istého akademického roka je možné si podať žiadosť len na aktívnu účasť na International Staff Week, ktorá nemusí byť realizovaná partnerskou univerzitou. Podmienkou je aktívna prezentácia UMB, FF UMB a dohodnutie podpísania Erasmus+ bilaterálnej zmluvy na študentské a učiteľské mobility so účastníckou univerzitou, s ktorou ešte FF UMB nemá podpísanú bilaterálnu zmluvu. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 28. 2. 2019 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá akademického roka 2018/2019). Mobilita sa môže uskutočniť v trvaní 3 - 5 pracovných dní. 3 dni pri vzdialenosti do 200 km, 4 dni pri vzdialenosti do 999 km,5 dní pri vzdialenosti nad 1000 km. Použite kalkulačka vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK. Podporovaná je aj aktívna účasť na Erasmus Staff Weeku, ktorej sa môžu zúčastniť aj pedagógovia. Databáza ponúk: http://staffmobility.eu/staff-week-search. Informácie poskytne Erasmus administrátorka FF UMB.

Aktualizácia 17. 10. 2018: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na pobyty administratívnych pracovníkov v akademickom roku 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+. Pri realizácii druhej mobility pracovníka v rámci toho istého akademického roka je možné si podať žiadosť len na aktívnu účasť na International Staff Week, ktorá nemusí byť realizovaná partnerskou univerzitou. Podmienkou je aktívna prezentácia UMB, FF UMB a dohodnutie podpísania Erasmus+ bilaterálnej zmluvy na študentské a učiteľské mobility so účastníckou univerzitou, s ktorou ešte FF UMB nemá podpísanú bilaterálnu zmluvu. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 20. 12. 2018 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Mobilita sa môže uskutočniť v trvaní 3 - 5 pracovných dní. 3 dni pri vzdialenosti do 200 km, 4 dni pri vzdialenosti do 999 km,5 dní pri vzdialenosti nad 1000 km. Použite kalkulačka vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK. Podporovaná je aj aktívna účasť na Erasmus Staff Weeku http://staffmobility.eu/staff-week-search. Informácie poskytne Erasmus administrátorka FF UMB.

Aktualizácia 06. 06. 2018: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na pobyty administratívnych pracovníkov v akademickom roku 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 30. 09. 2018 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Mobilita sa môže uskutočniť v období od 1. 11. 2018 do 31. 8. 2019 v trvaní 3 - 5 pracovných dní. 3 dni pri vzdialenosti do 200 km, 4 dni pri vzdialenosti do 999 km,5 dní pri vzdialenosti nad 1000 km. Použite kalkulačka vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK.

Aktualizácia 30. 10. 2017: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypísala výberové konanie na mobility administratívnych pracovníkov  v akademickom roku 2017/2018 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 19. 01. 2018 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). 

Financovanie: Zamestnanec sa riadi smernicou č. 6/2018 o mobilitách Erasmus+ na UMB.

Výška grantu: do jednotlivých štátov nájdete v časti Erasmus+ sadzobník grantov

Pravidlá: Učitelia, zamestnanci všetci jednotne prefinancované 3 - 5 dní aktivity + cesta (v prípade cesty autom viacerými účastníkmi naraz, cestu preplácame len vodičovi na základe dohody o použití súkromného MV). Podľa kalkulačky vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK: 3 dni aktivity pri vzdialenosti do 200 km, 4 dni aktivity pri vzdialenosti do 999 km, 5 dní aktivity pri vzdialenosti nad 1000 km.

Pobytové náklady: náklady na ubytovanie, stravné, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.), poistenie (zamestnancovi bude poskytnutá UNION poistná kartička FF UMB).

Cestovné náklady: z miesta odchodu do cieľovej destinácie a späť v deň vycestovania a v deň návratu. (Kalkulačka vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en Sadzobník grantov: https://www.ff.umb.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus-sadzobnik-grantov.html.

Letenky: zamestnanec sa riadi smernicou č. 6/2018 o mobilitách Erasmus+ na UMB (článok 8). K vyúčtovaniu je potrebné doložiť letenku, palubné lístky a doklad o úhrade faktúry.

Použitie súkromného MV musí byť scvhálené v GD súčasne so schválením ZPC. Vycestovať môžu viacerí zamestnanci jedným autom, ale príspevok na cestu sa bude uhrádzať len jednému.

Postup schvaľovania ZPC na Erasmus+: riaďte sa pokynmi administrátorky programu Erasmus+.


Mobilita pracovníka VŠ za účelom školenia

Mobilita pracovníkov VŠ - mobilita všetkých pracovníkov VŠ (učitelia alebo iní, nepedagogickí pracovníci VŠ) za účelom školenia na partnerskej VŠ alebo do podniku v zahraničí.

Pracovný plán (Work Programme) je krátky pracovný plán pracovníka VŠ, ktorého nevyhnutnou súčasťou je cieľ mobility, predpokladané výsledky vo vzťahu k absolvovanému školeniu a aktivity realizované počas mobility. Prijímajúca inštitúcia musí vopred súhlasiť s pracovným plánom pracovníka, ktorý inštitúciu navštívi. Nevyhnutnou súčasťou je cieľ mobility, predpokladané výsledky vo vzťahu k absolvovanému školeniu (jednoznačnú prínosnosť mobility) a aktivity realizované počas mobility.

Výber pracovníkov VŠ - Pracovníci sú vybraní na základe predloženého pracovného plánu a hodnotí sa hlavne motivácia zamestnanca ísť na mobilitu a prínos mobility pre príslušné oddelenie UMB. Pri mobilite sa zvažuje jazyková kvalifikácia na pobyt v cudzej krajine (znalosť cudieho jazyka, schopnosť dorozumieť sa). Uprednostňujú sa pracovníci zahraničných oddelení, alebo oddelení priamo spolupracujúcich so zahraničnou univerzitou. Výber pracovníkov musí prebiehať transparentne a výsledky výberového konania musia byť zverejnené.  

Typy aktivít - Cieľom je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, krátke dočasné preloženie do partnerskej inštitúcie a pod.