ERASMUS+ mobilita pedagógov - výučba

Erasmus pre učiteľov FF UMB v akademickom roku 2020/2021

Aktualizácia 06. 11. 2019: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypísala výberové konanie na prednáškové pobyty (STA) a kombinovanú mobilitu pedagógov (STA + STT) v akademickom roku 2019/2020 v rámci programu ERASMUS+. Podporovaná je aj aktívna účasť na Erasmus Staff Weeku http://staffmobility.eu/staff-week-search. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 24. 01. 2020 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus prednáškové pobyty na FF UMB bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní do 07. 02. 2020. OZNAM

 Financovanie: Zamestnanec sa riadi smernicou č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB vrátane jej príloh.


Erasmus pre učiteľov FF UMB v akademickom roku 2019/2020

Aktualizácia 10. 12. 2019: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypísala dodatočné výberové konanie na prednáškové pobyty (5) (STA) v akademickom roku 2019/2020 v rámci programu ERASMUS+. Podporovaná je aj aktívna účasť na Erasmus Staff Weeku (1) http://staffmobility.eu/staff-week-search. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 29. 02. 2020 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus prednáškové pobyty na FF UMB bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní do 7. 03. 2020.

Aktualizácia 19. 06. 2019: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypísala dodatočné výberové konanie na prednáškové pobyty (3) (STA) v akademickom roku 2019/201 v rámci programu ERASMUS+. Podporovaná je aj aktívna účasť na Erasmus Staff Weeku (1) http://staffmobility.eu/staff-week-search. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 30. 09. 2019 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus prednáškové pobyty na FF UMB bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní do 7. 10. 2019. OZNAM

Aktualizácia 15. 11. 2018: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypísala výberové konanie na prednáškové pobyty (STA) a kombinovanú mobilitu pedagógov (STA + STT) v akademickom roku 2019/2020 v rámci programu ERASMUS+. Podporovaná je aj aktívna účasť na Erasmus Staff Weeku http://staffmobility.eu/staff-week-search. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 18. 01. 2019 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Zápisnica z výberového konania (bodové hodnotenie) na Erasmus prednáškové pobyty na FF UMB bude k dispozícii v prílohe na stránke Erasmus+ výsledky výberových konaní do 30. 1. 2019. OZNAM

Financovanie: Zamestnanec sa riadi smernicou č. 4/2019 o mobilitách Erasmus+ na UMB vrátane jej príloh. 

Výška grantu: do jednotlivých štátov v časti Erasmus+ sadzobník grantov

Pravidlá: Učitelia, zamestnanci všetci jednotne prefinancované 4 - 5 dní aktivity + cesta (v prípade cesty autom viacerými účastníkmi naraz, cestu preplácame len vodičovi na základe dohody o použití súkromného MV). Podľa kalkulačky vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK:

- Do Českej republiky, Maďarska a Poľska financované max. 4 dni aktivity (musia to byť pracovné dni). Zamestnanec môže cestovať aj počas dní aktivity.

- Do všetkých ostatných štátov do 700 km financované max. 5 dní aktivity (musia to byť pracovné dni). Zamestnanec nemusí využiť dni na cestu, môže cestovať aj počas dní aktivity.

- Do všetkých ostatnýchštátov nad 700 km financované max. 5 dní aktivity (musia to byť pracovné dni) a 2 dni cesty. Zamestnanec nemusí využiť dni na cestu, môže cestovať aj počas dní aktivity. V takom prípade mu finančná podpora na dni cesty nebude vyplatená.

Pobytové náklady: náklady na ubytovanie, stravné, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.), poistenie (zamestnancovi bude poskytnutá UNION poistná kartička FF UMB).

Cestovné náklady: z miesta odchodu do cieľovej destinácie a späť v deň vycestovania a v deň návratu. (Kalkulačka vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Letenky: zamestnanec sa riadi smernicou č. 6/2018 o mobilitách Erasmus+ na UMB (článok 8). K vyúčtovaniu je potrebné doložiť letenku, palubné lístky a doklad o úhrade faktúry. Upozornenie: letenky nie je možné zabezpečiť u sprostredkovateľa (napr. agentúry, pelikan.sk, cestovné kancelárie a pod.)

Použitie súkromného MV musí byť schválené v GD súčasne so schválením ZPC. Vycestovať môžu viacerí učitelia jedným autom, ale príspevok na cestu sa bude uhrádzať len jednému.

Postup schvaľovania ZPC na Erasmus+: riaďte sa pokynmi administrátorky programu Erasmus+.


Erasmus pre učiteľov FF UMB v akademickom roku 2018/2019

Aktualizácia 11. 03. 2019: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypísala dodatočné výberové konanie na prednáškové pobyty (1) v LS akademického roka 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 30. 04. 2019 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá akademického roka 2018/2019). Mobilita učiteľa sa môže uskutočniť v prednáškovom období zahraničnej univerzity v trvaní 3 - 5 pracovných dní. 3 dni pri vzdialenosti do 200 km, 4 dni pri vzdialenosti do 999 km,5 dní pri vzdialenosti nad 1000 km. Použite kalkulačku vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK. Uchádzať sa môžu len pedagógovia, ktorým ešte nebola mobilita na prednáškový pobyt v akademickom roku 2018/2019 schválená. Podporovaná je aj aktívna účasť na Erasmus Staff Weeku. Databáza ponúk: http://staffmobility.eu/staff-week-search. Uchádzať sa o ňu môžu aj pedagógovia, ktorým bola v akademickom roku 2018/2019 schválená mobilita na prednáškový pobyt. Informácie poskytne Erasmus administrátorka FF UMB

Aktualizácia 11. 01. 2019: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypísala dodatočné výberové konanie na prednáškové pobyty  v LS akademického roka 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 28. 02. 2019 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá akademického roka 2018/2019). Mobilita učiteľa sa môže uskutočniť v prednáškovom období zahraničnej univerzity v trvaní 3 - 5 pracovných dní. 3 dni pri vzdialenosti do 200 km, 4 dni pri vzdialenosti do 999 km,5 dní pri vzdialenosti nad 1000 km. Použite kalkulačku vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK. Uchádzať sa môžu len pedagógovia, ktorým ešte nebola mobilita na prednáškový pobyt v akademickom roku 2018/2019 schválená. Podporovaná je aj aktívna účasť na Erasmus Staff Weeku. Databáza ponúk: http://staffmobility.eu/staff-week-search. Uchádzať sa o ňu môžu aj pedagógovia, ktorým bola v akademickom roku 2018/2019 schválená mobilita na prednáškový pobyt. Informácie poskytne Erasmus administrátorka FF UMB.

Aktualizácia 16. 10. 2018: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici vypísala dodatočné výberové konanie na prednáškové pobyty  v LS akademického roka 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 20. 12. 2018 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Mobilita učiteľa sa môže uskutočniť v prednáškovom období zahraničnej univerzity v trvaní 3 - 5 pracovných dní. 3 dni pri vzdialenosti do 200 km, 4 dni pri vzdialenosti do 999 km,5 dní pri vzdialenosti nad 1000 km. Použite kalkulačku vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK. Uchádzať sa môžu len pedagógovia, ktorým ešte nebola mobilita na prednáškový pobyt v akademickom roku 2018/2019 schválená. Podporovaná je aj aktívna účasť na Erasmus Staff Weeku http://staffmobility.eu/staff-week-search. Uchádzať sa o ňu môžu aj pedagógovia, ktorým bola v akademickom roku 2018/2019 schválená mobilita na prednáškový pobyt. Informácie poskytne Erasmus administrátorka FF UMB.

Aktualizácia 06. 06. 2018: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala dodatočné výberové konanie na prednáškové pobyty  v akademickom roku 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 30. 09. 2018 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). Mobilita učiteľa sa môže uskutočniť v prednáškovom období zahraničnej univerzity od 1. 11. 2018 do 31. 8. 2019 v trvaní 3 - 5 pracovných dní. 3 dni pri vzdialenosti do 200 km, 4 dni pri vzdialenosti do 999 km,5 dní pri vzdialenosti nad 1000 km. Použite kalkulačku vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK.

Aktualizácia 30. 10. 2017: Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici  vypísala výberové konanie na prednáškové pobyty  v akademickom roku 2018/2019 v rámci programu ERASMUS+. Podklady a prihlášku jepotrebné odovzdať do 19. 01. 2018 vrátane Fakultnej Erasmus administrátorke PhDr. Ingrid Balážovej, č. m. 14 (Tajovského 40). Tlačivá nájdete na tejto stránke v priečinku Erasmus+ (tlačivá). 

Financovanie: Zamestnanec sa riadi smernicou č. 6/2018 o mobilitách Erasmus+ na UMB

Výška grantu: do jednotlivých štátov v časti Erasmus+ sadzobník grantov

Pravidlá: Učitelia, zamestnanci všetci jednotne prefinancované 3 - 5 dní aktivity + cesta (v prípade cesty autom viacerými účastníkmi naraz, cestu preplácame len vodičovi na základe dohody o použití súkromného MV). Podľa kalkulačky vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK: 3 dni aktivity pri vzdialenosti do 200 km, 4 dni aktivity pri vzdialenosti do 999 km, 5 dní aktivity pri vzdialenosti nad 1000 km. Učiteľ musí odučiť minimálne 8 hodín.

Pobytové náklady: náklady na ubytovanie, stravné, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus a pod.), poistenie (zamestnancovi bude poskytnutá UNION poistná kartička FF UMB).

Cestovné náklady: z miesta odchodu do cieľovej destinácie a späť v deň vycestovania a v deň návratu. (Kalkulačka vzdialeností na výpočet vzdialeností podporovanej EK http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en Sadzobník grantov je v časti Erasmus+ sadzobník grantov.

Letenky: zamestnanec sa riadi smernicou č. 6/2018 o mobilitách Erasmus+ na UMB (článok 8). K vyúčtovaniu je potrebné doložiť letenku, palubné lístky a doklad o úhrade faktúry.

Použitie súkromného MV musí byť schválené v GD súčasne so schválením ZPC. Vycestovať môžu viacerí učitelia jedným autom, ale príspevok na cestu sa bude uhrádzať len jednému.

Postup schvaľovania ZPC na Erasmus+: riaďte sa pokynmi administrátorky programu Erasmus+.


Vycestovanie sa schvaľuje v GD na základe žiadosti, ktorej prílohou je potvrdený program výučby podpísaný všetkými troma stranami (vyučujúci, vysielajúca strana, prijímajúca strana).

Pred realizáciou pobytu (na základe týchto dokumentov bude zaslaný vyučujúcemu grant na jeho osobný účet).

  • Program výučby/Teaching programme - povinné.
  • Príkaz na zahraničnú pracovnú cestu zo SAPu – povinné. Príkaz s preddavkom musí pred vycestovaním zamestnanec osobne podpísať na referáte pre ZV FF UMB.
  • Kópia poistenia liečebných nákladov v zahraničí - povinné (FF UMB poskytuje svojim pracovníkom poistnú kartičku UNION, preto si toto poistenie nemusí zamestnanec zabezpečovať sám).
  • Poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie pre prípad úrazu, úmrtia alebo invalidity, poistenie právnej ochrany – odporúča sa.

Po návrate z pobytu:

Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty, ktoré obsahuje:

  • Certifikát o potvrdení dĺžky pobytu
  • Cestovné doklady – originál cestovných lístkov (k letenke aj palubné lístky).
  • Potvrdenie o úhrade za ubytovanie (faktúra al. príjmový pokladničný doklad)
  • Správu zo zahraničnej pracovnej cesty po ukončení mobility podľa novej smernice o cestovných náhradách, platnej od 5. 6. 2013.
  • Správa – Výučba učiteľa/ Správa Erasmus - učiteľ vypĺňa on-line na základe doručeného e-mailu.
  • Akékoľvek ďalšie relevantné doklady – iba ak nejaké sú.