Erasmus+ na Filozofickej fakulte UMB

2014 - 2020

Erasmus+, nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu je sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

Podmienky: Vzhľadom na nový program Erasmus+, vstupujú do platnosti niektoré nové podmienky. Všetky informácie nájdete na stránke: http://www.erasmusplus.sk/ najdôležitejšia zmena: na mobilitu môžu vycestovať i študenti, ktorí sa už v predchádzajúcom období zúčastnili programu LLP/Erasmus, tak aby platilo, že v každom stupni štúdia môže študent absolvovať mobilitu i stáž. Maximálne 12 mesiacov v každom stupni štúdia.

ID CODE: SK BANSKA01

Inštitucionálny koordinátor: doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

Fakultný koordinátor: doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD.

Fakultný administrátor: PhDr. Ingrid Balážová, e-mail: ingrid.balazova@umb.sk

 

  

Erasmus incoming students - click here