Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Erasmus+ (Smernica o mobilitách Erasmus+ na UMB)

Smernica č. 6/2018 o mobilitách Erasmus+ na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici upravuje podmienky a spôsob realizácie vysielaných mobilít jednotlivcov v rámci projektov 103 a 107 realizovaných v kľúčovej aktivite KA 1 programu Erasmus+. Ďalšie pravidlá sú stanovené Podmienkami ku grantu, ktoré podliehajú pravidelnej aktualizácii zo strany inštitucionálnej kancelárie v zmysle pokynov Národnej kancelárie Erasmus+. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 27. 11. 2018.

Prílohy ku stránke: