Erasmus+ tlačivá pre akademický rok 2018/2019

Tlačivá na mobility v akademickom roku 2018/2019 - outgoing studenti, pedagógovia a administratívni pracovníci

Študenti

Štúdium

Oznam o dodatočnom výberovom konaní na študijné mobility v LS akademického roka 2018/2019 - ukončené

Praktická stáž

Oznam o dodatočnom výberovom konaní na praktické stáže v akademickom roku 2018/2019 pre čerstvých absolventov - ukončené

Pedagógogia 

Oznam o dodatočnom výberovom konaní na prednáškové pobyt v akademickom roku 2018/2019 - ukončené

Prihláška - prednáškový poyt v akademickom roku 2018/2019 - ukončené

Podrobný rozpis kritérií

Administratívni pracovníci

Školenie administratívnych pracovníkov

Oznam o dodatočnom výberovom konaní na pobyt v akademickom roku 2018/2019 - ukončené