Erasmus+ Tlačivá pre akademický rok 2019/2020

Tlačivá na mobility v akademickom roku 2019/2020 - outgoing študenti, pedagógovia a administratívni pracovníci

Rovrh vyplácania finančnej podpory


Študenti

Štúdium

Oznam o dodatočnom výberovom konaní na študijné mobility v LS 2019/2020 - ukončené

Prihláška na výberové konanie na študijné mobility v akademickom roku 2019/2020 

Životopis (formulár) - Návod k vyplneniu

Predbežný študijný plán ( = VZOROVÉ VYPLNENIE = )

Podrobný rozpis kritérií 

Praktická stáž

Oznam o dodatočnom výberovom konaní na praktické stáže v akademickom roku 2019/2020 - aktuálne

Prihláška na odbornú stáž v akademickom roku 2019/2020

Životopis (formulár) - Návod na vyplnenie

Odborný program stáže 

Podrobný rozpis kritérií


Pedagógogia 

Oznam o dodatočnom výberovom konaní na prednáškové pobyt v akademickom roku 2019/2020 - aktuálne

Prihláška (STA) - prednáškový pobyt v akademickom roku 2019/2020 - aktuálne

Prihláška (STT) - staff week (k prihláške na Staff Week je potrebné doložiť aj oficiálny informačný list) - aktuálne

Podrobný rozpis kritérií


Administratívni pracovníci

Školenie administratívnych pracovníkov

Oznam ododatočnom  výberovom konaní na pobyt v akademickom roku 2019/2020 - ukončené

Prihláška (STT) (k prihláške na Staff Week je potrebné doložiť aj oficiálny informačný list)

Podrobný rozpis kritérií