Erasmus+ Tlačivá pre akademický rok 2019/2020

Tlačivá na mobility v akademickom roku 2019/2020 - outgoing študenti, pedagógovia a administratívni pracovníci

Študenti

Štúdium

Oznam o výberovom konaní na študijné mobility v akademickom roku 2019/2020

Prihláška na výberové konanie na študijné mobility v akademickom roku 2019/2020 

Životopis (formulár) - Návod k vyplneniu

Predbežný študijný plán ( = VZOROVÉ VYPLNENIE = )

Podrobný rozpis kritérií 

 • Tlačivá po schválení študiného pobytu
 • LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES:
 • Section to be completed BEFORE THE MOBILITY / slovenská verzia
 • Section to be completed DURING THE MOBILITY / slovenská verzia
 • Potvrdenie o dĺžke pobytu
 • Section to be completed AFTER THE MOBILITY (výpis známok vám vystaví prijímajúca univerzita na ich vlastnom tlačive)

Praktická stáž

Oznam o výberovom konaní na praktické stáže v akademickom roku 2019/2020

 • Prihláška na odbornú stáž v akademickom roku 2019/2020
 • Životopis (formulár) - Návod na vyplnenie
 • Odborný program stáže 
 • Podrobný rozpis kritérií
  • Tlačivá po schválení pracovnej stáže (slovenská verzia sa používa len v rámci Českej republiky):
  • Pracovný plán stáže (anglická verzia) - pred mobilitou (slovenská verzia)
  • Pracovný plán stáže (anglická verzia) - počas mobility (slovenská verzia)
  • Pracovný plán štáže (anglická verzia) - po mobilite (slovenská verzia)
  • Inštrukcie k používaniu Zmluvy o stáži

Pedagógogia 

Oznam o výberovom konaní na prednáškové pobyt v akademickom roku 2019/2020

Prihláška - prednáškový poyt v akademickom roku 2019/2020

Podrobný rozpis kritérií

 • Tlačivá po schválení prednáškového pobytu (Slovenská verzia sa používa len v rámci Českej republiky, vtedy už nie je potrebné vyplniť anglickú verziu)
 • Program výučby - slovenská verzia
 • Program výučby - anglická verzia
 • Žiadosť do GD
 • Dohoda o prerušení pracovnej cesty (v prípade potreby oslovte referentku pre MV)
 • Finančná zmluva so zamestnancom
 • Certifikát o potvrdení dĺžky mobility
 • Správa so ZPC 

Administratívni pracovníci

Školenie administratívnych pracovníkov

Oznam o výberovom konaní na pobyt v akademickom roku 2019/2020

Prihláška 

Podrobný rozpis kritérií 

 • Tlačivá po schválení pobytu (Slovenská verzia sa používa len v rámci Českej republiky, vtedy už nie je potrebné vyplniť anglickú verziu)
 • Program školenia - anglická verzita
 • Program školenia - slovenská verzia
 • Žiadosť do GD
 • Dohoda o prerušení pracovnej cesty (v prípade potreby oslovte referentku pre MV)
 • Certifikát o potvrdení dĺžky mobiliy
 • Správa so ZPC