Erasmus+ Výsledky výberových konaní študenti, pedagógovia, administratíva

Prílohy ku stránke:

 1. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018: štúdium(1050 KB)
 2. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018: stáže(531 KB)
 3. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018: pedagógovia(1467 KB)
 4. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018: administratíva(469 KB)
 5. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018, dodatočné1: štúdium(159 KB)
 6. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018, dodatočné 1: stáže(173 KB)
 7. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018, dodatočné: pedagógovia(177 KB)
 8. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018, dodatočné: administratíva(161 KB)
 9. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018, dodatočné 2: štúdium(541 KB)
 10. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018, dodatočné2: stáže(166 KB)
 11. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018, dodatočné3: stáže(321 KB)
 12. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018, dodatočné3: pedagógovia(304 KB)
 13. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018, dodatočné4: stáže(309 KB)
 14. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018, dodatočné4: administratíva(193 KB)
 15. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018, dodatočné5: stáže(163 KB)
 16. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018, dodatočné5: administratíva(159 KB)
 17. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018, dodatočné6: pedagógovia(163 KB)
 18. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018, dodatočné6: stáže(164 KB)
 19. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018, dodatočné7: stáže(158 KB)
 20. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018, dodatočné8: stáže(158 KB)
 21. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018, dodatočné9: stáže(158 KB)
 22. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018, dodatočné9: pedagógovia(160 KB)
 23. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018, dodatočné10: stáže(158 KB)
 24. Výsledky výberov na akademický rok 2017/2018, dodatočné10: administratíva(158 KB)
 25. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: štúdium(228 KB)
 26. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: praktické stáže(165 KB)
 27. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: pedagógovia(250 KB)
 28. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: administratíva(131 KB)
 29. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: štúdium_2 kolo(181 KB)
 30. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: dodatočné2: učitelia(205 KB)
 31. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: dodatočné2: administratíva(192 KB)
 32. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: dodatočné3: štúdium(198 KB)
 33. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: dodatočné2: stáže(205 KB)