Erasmus+ Výsledky výberových konaní študenti, pedagógovia, administratíva

Prílohy ku stránke:

 1. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: štúdium(228 KB)
 2. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: praktické stáže(165 KB)
 3. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: pedagógovia(250 KB)
 4. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: administratíva(131 KB)
 5. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: štúdium_2 kolo(181 KB)
 6. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: dodatočné2: učitelia(205 KB)
 7. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: dodatočné2: administratíva(192 KB)
 8. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: dodatočné3: štúdium(198 KB)
 9. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: dodatočné4: učitelia(196 KB)
 10. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: dodatočné2: stáže(205 KB)
 11. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: dodatočné4: administratíva(195 KB)
 12. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: dodatočné5: učitelia(200 KB)
 13. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: dodatočné5: administratíva(194 KB)
 14. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: dodatočné5: stáže(206 KB)
 15. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: dodatočné6: učitelia(199 KB)
 16. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: dodatočné6: administratíva(195 KB)
 17. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: dodatočné6: stáže(194 KB)
 18. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: dodatočné7: učitelia(191 KB)
 19. Výsledky výberov na akademický rok 2018/2019: dodatočné8: stáže(191 KB)
 20. Výsledky výberov na akademický rok 2019/2020: ucitelia1(265 KB)
 21. Výsledky výberov na akademický rok 2019/2020: administrativa1(209 KB)
 22. Výsledky výberov na akademický rok 2019/2020: studium1(223 KB)
 23. Výsledky výberov na akademický rok 2019/2020: stáže1(199 KB)