Referát medzinárodnej spolupráce

Lujza Urbancová, PhD.

Lujza Urbancová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu, rozvoj a vzťahy s verejnosťou

Telefónne číslo:
048 446 51 35, 048 446 74 19
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
K135

PhDr. Ingrid Balážová

PhDr. Ingrid Balážová

Referentka, členka AS FF UMB, tajomníčka AS FF UMB, Erasmus administrátorka

Telefónne číslo:
048 446 7414
Zaradenie:
Nepedagogická zamestnankyňa
Kancelária:
č. 14