Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Turecký jazyk na Filozofickej fakulte UMB

Výberové predmety ponúkané Filozofickou fakultou UMB v Banskej Bystrici pre všetkých študentov UMB v akademickom roku 2019/2020:

    Lektor tureckého jazyka: Suat Özer - suattaus01@yahoo.com

    Tajovského 51, Katedra európskych kultúrnych štúdií, kancelária J005, t. č. 446 5315 /

     Department of European Cultural Studies, room J005, phone 446 5315

   

Ozer Suat

Ozer Suat

lektor tureckého jazyka

Telefónne číslo:
+421 48 446 5313
Zaradenie:
Zahraničný lektor
Kancelária:
J005

 


ROZVRH na LS akademického roka 2019/2020

Výučba začne 10. 02. 2020. Študent si vyberie jeden z ponúkaných termínov a ten navštevuje. Rozsah predmetu: 2 hodiny týždenne.

Lesson starts 10. 02. 2020. The student chooses only one of the offered terms. Scope of the course: 2 hours a week.

Môžete si vybrať jeden z navrhovaných termínov, pričom nezáleží, či máte zapísaný Turecký jazyk 2 alebo Turecký jazyk 4.  Vyberáte si termín, ktorý vám rozvrhovo vyhovuje.

K získaniu kreditovej dotácie sa vyžaduje minimálna účasť na výučbe 8 stretnutí, ktorá tvorí 65 % záverečného hodnotenia. Zvyšných 35 % bude možné získať testom na konci prednáškového obdobia.

Výučbu bude zabezpečovať nový lektor Suat Özer, preto Vás prosíme o dochvíľnosť a seriózny prístup. Účasť na prvej vyučovacej hodine je povinná už len z tohto dôvodu, aby lektor získal prehľad o účasti na jednotlivých hodinách z dôvodu prípravy podkladov na hodinu.

Individuálny študijný plán schválený dekanom fakulty na základe smernice FF UMB č. 2/2014 - vypracovanie seminárnej práce na základe témy zadanej lektorom tureckého jazyka.

 


 

 

ROZVRH na ZS akademického roka 2019/2020

Výučba začne 30. 09. 2019. Študent si vyberie jeden z ponúkaných termínov a ten navštevuje. Rozsah predmetu: 2 hodiny týždenne.

Lesson starts 30. 09. 2019. The student chooses only one of the offered terms. Scope of the course: 2 hours a week.

Môžete si vybrať jeden z navrhovaných termínov, pričom nezáleží, či máte zapísaný Turecký jazyk 1 alebo Turecký jazyk 3.  Vyberáte si termín, ktorý vám rozvrhovo vyhovuje.

K získaniu kreditovej dotácie sa vyžaduje minimálna účasť na výučbe 8 stretnutí, bez záverečného testovania.

Výučbu bude zabezpečovať nový lektor Suat Özer, preto Vás prosíme o dochvíľnosť a seriózny prístup. Účasť na prvej vyučovacej hodine je povinná už len z tohto dôvodu, aby lektor získal prehľad o účasti na jednotlivých hodinách z dôvodu prípravy podkladov na hodinu.

Individuálny študijný plán schválený dekanom fakulty na základe smernice FF UMB č. 2/2014 - vypracovanie seminárnej práce na základe témy zadanej lektorom tureckého jazyka.


 Zimný semester / Winter Term:

KAA-FF/1d-ajm-309/17 Turecký jazyk 1 / Turkish Language 1

KAA-FF/1d-ajm-311/17 Turecký jazyk 3 / Turkish Language 3


 Letný semester / Summer Term:

KAA-FF/1d-ajm-310/17 Turecký jazyk 2 / Turkish Language 2

KAA-FF/1d-ajm-312/17 Turecký jazyk 4 / Turkish Language 4