CIRKEVNÉ DEJINY (témy seminárnych prác)

  1. Starokatolicizmus v 19. a 20. storočí
  2. Hlavné problémy katolíckej cirkvi v Uhorsku v období dualizmu (1867 – 1918)
  3. Hlavné problémy evanjelickej cirkvi v Uhorsku v období dualizmu (1867 – 1918)
  4. Miesto a význam 1. a 2. Vatikánskeho koncilu v moderných dejinách Rímskokatolíckej cirkvi
  5. Vznik a etablovanie pravoslávnej cirkvi v Československej republike
  6. Zmeny náboženskej príslušnosti obyvateľstva Slovenska počas 20. storočia
  7. História Československej cirkvi husitskej
  8. Starokatolicizmus na Slovensku
  9. Minoritné kresťanské spoločenstvá na Slovensku (baptisti, adventisti...)
  10. Cirkvi v období 1. Slovenskej republiky (1939 – 1945)