DIDAKTIKA DEJEPISU (SEMINÁRNE PRÁCE)

  

 

Historická a didaktická analýza vybranej publikácie:

 

-          stručná anotácia (predstavenie publikácie, vlastný postoj)

-          odborná historická analýza: prínos, nedostatky, diskutabilné údaje... v komparácii s inými zdrojmi

-          didaktická analýza: uveďte, aká je didaktická valorita tematiky – v oblasti intelektuálnej, etickej, estetickej, čo patrí k štandardnému učivu (udalosti, dátumy, osobnosti), aké vyučovacie postupy či metódy sú najvhodnejšie pre využitie publikácie, resp. jej vybraných častí (textov), ďalšie použiteľné didaktické médiá (ďalšia odporúčaná literatúra, filmy, dokudrámy, webové stránky), začlenenie do konkrétnych fáz vyučovacej hodiny 

 

 1. BERANOVÁ, Magdaléna: Slované
 2. BOTÍKOVÁ, Marta – ŠVECOVÁ, Soňa – JAKUBÍKOVÁ, Kornélia: Tradície slovenskej rodiny
 3. DEMMEL, József: Ľudovít Štúr (Zrod moderného slovenského národa v 19. storočí)
 4. DEMMEL, József: Panslávi v kaštieli
 5. FORRÓ, Tomáš: Donbas (Svadobný apartmán v hoteli Vojna)
 6. HARARI, Yuval Noah: Sapiens stručná história ľudstva
 7. HOLEC, Roman: Poslední Habsburgovci a Slovensko
 8. HOLEC, Roman – BOVAN, Marián: V službách cisára Františka Jozefa (Z pamätí lokaja a dvornej dámy)
 9. HRUBOŇ, Anton: „Za slovenský štát, za novú Európu!“ (Hlinkova garda v období nemeckej okupácie)
 10. HRUBOŇ, Anton – KRIŠTOFÍK, Juraj (zost.): Partizáni a Slovensko
 11. JABLONICKÝ, Jozef: Povstanie bez legiend
 12. KMEŤ, Miroslav: Krátke dejiny dolnozemských Slovákov 1
 13. KRUPA, Ondrej: Kalendárne obyčaje I. – III. (...stačí 1 diel)
 14. KUNEC, Patrik: Uhorskí a poľskí účastníci americkej revolúcie (1775 – 1783)
 15. LENDVAI, Paul: Tisíc let maďarského národa
 16. LIPTÁK, Ľubomír: Storočie dlhšie ako sto rokov
 17. MALINIAK, Pavol: Človek a krajina Zvolenskej kotliny v stredoveku
 18. MALINIAK, Pavol – NAGY, Imrich (zost.): Turek na obzore (Z prameňov k uhorsko-osmanským vzťahom)
 19. MOTYKA, Grzegorz: Volyň 1943. Genocidní čistka - fakta, analogie, historická politika
 20. MINTALOVÁ ZUBERCOVÁ, Zora: Ako sme kedysi žili (Obrazy každodenného života našich predkov)
 21. NÁDASKÁ, Katarína: Čary a veštby (Mágia v ľudovej kultúre Slovenska)
 22. NÁDASKÁ, Katarína – MICHÁLEK, Ján: Čerti, bosorky a iné strašidlá
 23. RYCHLÍK, Jan: 1918 Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Česko-Slovenska
 24. SNYDER, Timothy: Krvavé územie (Európa medzi Hitlerom a Stalinom)
 25. ŠMIGEĽ, Michal: Banderovci na Slovensku
 26. ŠMIGEĽ, Michal – MIČKO, Peter: Evakuácia v znamení úteku (Utečenci z Ukrajiny a Poľska na Slovensku v roku 1944)
 27. TIBENSKÝ, Ján – URBANCOVÁ, Viera: Slovensko očami Európy 900 – 1850
 28. TOMEČEK, Oto: Drevorubači a uhliari v lesoch Banskej Bystrice
 29. VÁŇA, Zdeněk: Svět slovanských bohů a démonů
 30. VOLKOGONOV, Dmitrij: Lenin - počátek teroru