OZNAMY PRE ŠTUDENTOV

AKTUÁLNE OZNAMY

 

Kvôli zavedeniu dištančnej výučby od 12. 10. 2020 sledujte primárne informácie na mojej stránke (až v ďalšom slede Moodle a MS Teams).

 

 

DIDAKTIKA DEJEPISU - základné informácie k predmetu sú na mojej stránke na lište vpravo, ďalšie info zverejním neskôr.

 

ZÁKLADY MUZEOLÓGIE - študijný materiál pošlem cez e-mail.

 

CIRKEVNÉ DEJINY - študijný materiál je na mojej stránke,  informácie cez e-mail.