Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Publikačná činnosť

...smutná správa na záver: Za profesorom Andrejom Červeňákom

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: NFR 1/2012 - ISSN 1338-0583 168. Dostupné na internete: http://www.fhv.umb.sk/nfr

Historická poetika starej ruskej slovesnosti. Genéza literárnych formácií. Recenzovaná monografia: УЖАНКОВ, А. Н.: Историческая поэтика древнерусской словесности. Генезис литературных формаций. Москва: Издательство Лит. института и

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2012
Vydavateľstvo: In: NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE ISSN 1338-0583. s. 154-155. Dostupné na internete: http://www.fhv.umb.sk/nfr

Пушкин и Бродзаны

Autori: SUGAY, L., KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In: Одиннадцатые Гоголевские чтения. Дом-музей писателя: история и современность. Сборник научный статей по материалам Мeждународной научной конференции. Москва. 1-3 апреля 2011 года. Под общей редакцией В.П. Викуловой. Москва 2011. с. 79-88. ISBN 978-5-4

O novelách Valentína Grigorieviča Rasputina

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: In. Tragédia doby, človeka a literatúry. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Filozofická fakulta, Katedra rusistiky FF UKF v Nitre. Společnost Dostojevského PF KU v Nitre. Klub Dostojevského v Nitre. 2011. S. 311-322. ISBN 978-80-80-8094-969

Generálove deti

Autori: VESELÁ, N.:
Rok vydania: 2011
Vydavateľstvo: Banská Bystrica, Občianske združenie Rossija 2011. 160 s. ISBN: 978-80-970955-0-5. Preklad: Marta Kováčová

Slovo v preklade Rasputinovho textu do slovenčiny

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis. Humanitné vedy – literárna veda. Zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica 2010. ISBN 978

Problémy poetiky z aspektu prekladu v tvorbe Valentína Rasputina

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2010
Vydavateľstvo: In: Jazyk a kultúra číslo 4/2010. ISSN 1338-1148. Dostupné na internete: http://www.ff.unipo.sk/jak/4_2010/kovacova.pdf

Valentín Rasputin v kontexte ruskej literatúry 20. storočia

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Literatúra v kontexte slovanskej kultúry 20. storočia : zborník príspevkov z vedeckej konferencie dňa 16. októbra 2009 v Banskej Bystrici / ed. Marta Kováčová ; rec. Larisa Anatolievna Sugay, Urszula Zydek-Bednarczuk, Hedviga Kubišová, Anita Račáková,

«ДЕРЕВЕНЩИКИ» ИЛИ «НРАВСТВЕННИКИ»? (Проза Валентина Распутина в контексте классической и современной литературы)

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Вестник Литературного института им. А.М. Горького. № 2‘ 2009. Москва 2009. с.119-124.

Texty a cvičenia z ruskej prózy 20. storočia pre študentov-translatológov : učebné texty

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: rec. Larisa Anatolievna Sugay, Vladimír Biloveský. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009. - 95 s. - ISBN 978-80-8083-864-5

Ruskí spisovatelia a Poľsko

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2009
Vydavateľstvo: In: Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí - súčasnosť a perspektívy = Nauczanie języków slowiańskich jako obcych w środowisku slowiańskim - stan obecny a perspektywy : zborník príspevkov z medzinárodne vedeckej konferencie konanej

O ruskej literatúre v súčasnom svete

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2008
Vydavateľstvo: In: Esteticko-antropologická koncepcia literatúry a Andrej Červeňák : zborník prác z medzinárodnej konferencie, Nitra, 22. máj 2007 / vedec. red. Natália Muránska ; rec. Michal Antoš, Eliáš Galajda. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická

Veľký Inkvizítor v dobe

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Dostojevskij a dnešok. Nitra 2007, s. 84-93.

Valentin Rasputin a ruská dedina druhej polovice 20. storočia

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Filologická fakulta, UMB, 2007. 125 s. ISBN 978-80- 8083-373-2.

Fiodor Michajlovič Dostojevskij a jeho odraz v ideovom a filozoficko-estetickom kontexte ruskej literatúry 19. a 20. storočia

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2007
Vydavateľstvo: In: Dostojevskij a dnešok / vedec. red. Andrej Červenák, ed. Natália Muránska ; rec. Eliáš Galajda, Sergej Makara. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2007. - ISBN 978-80-8094-107-9. - S. 84-93.

Poetika Rasputinových noviel

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Problémy poetiky. Litteraria humanitas XIV. Brno 2006, s. 103-111.

Recepcia románu Maxima Gorkého Matka na Slovensku

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. X 9, 2006, s. 124-128.

Почёт Горькому

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Русский язык в центре Европы. Ассоциация русистов Словакии. Банска Быстрица, 2006, s. 73-76.

Rasputin v slovenskom preklade

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Preklad a tlmočenie. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB, 2006, s. 233-252.

Motív domu v tvorbe Valentina Rasputina a Hany Zelinovej

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Analytické sondy do textu 2. Banská Bystrica: FiF UMB 2006, s. 294-298.

Martákovej preklad Lermontova

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Zborník príspevkov z vedeckej konferencie 11. mája 2005. Matica slovenská. UMB. 2006, s. 62-67.

Rasputin v slovenskom preklade

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2006
Vydavateľstvo: In: Preklad a tlmočenie 7 : sociokultúrne aspekty prekladu a tlmočenia: prítomnosť a budúcnosť : zborník prednášok, Banská Bystrica 3. máj 2006 / editori Ján Vilikovský, Anita Huťková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - ISBN 80-8083-342-7

Sizyfovský princíp v Arcybaševovom Saninovi

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2005
Vydavateľstvo: In: Slovanský romantizmus – obraz človeka v slovanskom romantizme. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB, 2005, s.118-122.

O ceste Natálie Muránskej v Bulgakovovom románe Majster a Margaréta

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Opera slavica XIV, 2004, 1, s.53-54.

Aktuálny Berďajev

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Filologická revue. Banská Bystrica: FiF UMB, roč. 7, č.2 (2004), s. 56-60.

O medzihviezdnom pútnikovi A. Solženicynovi v portréte O. Marušiaka

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Opera Slavica, roč. XIV., č.3 (2004), s.54-55.

Estetická kategória komického v poviedkovej tvorbe Teffi

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: In: Slavica literaria. Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské univerzity, 2004, s. 47-53.

Gorkij – Arcybašev. Dve alternatívy dejín a človeka

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2004
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: Filologická fakulta, UMB, 2004. 110 s. ISBN 80-8055-942-2.

Proletársky humanizmus a sakrálna estetika (na pozadí žánru rozprávky v románe Matka)

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, 2003, s.47-56.

O ceste k človeku Zdenky Matyušovej

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Filologická revue. Banská Bystrica: FiF UMB, roč. 6, č. 3 (2003),s.64-66.

Makara, S., Kyseľová, N.: Triáda

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Almanach Nitra, 2003, s.402-403.

K poetike rannego tvorčestva Sergeja Dovlatova [K poetike ranej tvorby Sergeja Dovlatova]

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Philologica LVII, Tradície a perspektívy rusistiky. Univerzita Komenského Bratislava, 2003, s.297-300.

Tajomstvá v človeku. Muránska, N.: Fantastická trilógia M.Bulgakova.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: UKF Nitra, roč. 16, č. 38 (2003), s.10

O zvukoch, farbách a vôni detstva v Makinovej knižke Spoveď padlého zástavníka.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Filologická revue. Banská Bystrica: FiF UMB, roč. 6, č. 1, (2003), s. 57-58.

Proletársky humanizmus a sakrálna estetika (na pozadí žánru rozprávky v románe Matka).

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Masarykova univerzita Brno, 2003, s.47-56.

Výrazové prostriedky v románe Matka.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2003
Vydavateľstvo: In: Opera slavica. Slavistické rozhledy, roč. XIII, č. 3 (2003), s. 19-30.

Puškin optikou A. Červeňáka.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Filologická revue. Banská Bystrica: FiF UMB, roč.5, č.2(2002), s. 64-66.

Zvuky, farba a vône detstva.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Literárny týždenník, roč. 15, č.42, (2002), s. 14.

O poetickom princípe v poviedkach I. A. Bunina Temné aleje.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Slovanský romantizmus – poetika romantična. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB, 2002, s. 65-69.

Gorkij a jeho román Matka na Slovensku.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2002
Vydavateľstvo: In: Slovensko ruské vzťahy a súvislosti. – Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2002, s. 78-86

Romantický aspekt v hľadaní humanistických ideálov u Gorkého a Arcybaševa.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In: Slovanský romantizmus – o poetike. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie FiF UMB Banská Bystrica 2000, s. 110-116.

„Cvety že vianut po vesne...“.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In: Filologická revue. Banská Bystrica: FiF UMB, roč. 4, 2001, č.2, s.72-75.

Sergej Dovlatov a jeho „maličkí“ ľudia.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 2001
Vydavateľstvo: In: Filologická revue. Banská Bystrica: FiF UMB, roč. 4, č.1/2001, s. 65-67.

Razgovornik.

Autori: Kováčová, M., Kiseľová, N., Brtková, K., Hrčková, M.:
Rok vydania: 2000
Vydavateľstvo: Banská Bystrica: FiF UMB, 2000, 203 s.

Lexikálne estetično v preklade Aksionovových poviedok.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Preklad a tlmočenie. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB, 1999,

Romantická symbolizácia.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Slovanský romantizmus. Banská Bystrica: Filologická fakulta UMB, 1999, s.111-120.

Poetizácia v próze Môj Puškin Mariny Cvetajevovej.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 1999
Vydavateľstvo: In: Filologická revue. Banská Bystrica: In: Filologická revue. Banská Bystrica: Filologická fakulta, UMB, roč. 2, č. 2 (1999), s. 64-72.

Napriek všetkému zlu je človek vari predsa len dobrý.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 1998
Vydavateľstvo: In. Filologická revue. Banská Bystrica: FiF UMB, roč. 1, č. č.2 (1998), s.79-80.

Reflexia ku knihe Ladislava Ťažkého Očami pútnika.

Autori: KOVÁČOVÁ, M.:
Rok vydania: 1998
Vydavateľstvo: In: Filologická revue. Banská Bystrica: FiF UMB, roč. 1, č. 2 (1998), s.79-80.