Záverečné práce 2021/2022

Tento rok beriem:

- 2 bakalárky PT (obsadené)

- 1 bakalárka PHP (obsadené)

- 3 diplomovky PT (obsadené)

 

Bakalárska práca je výsledkom vášho trojročného snaženia na našej univerzite, preto si musíte dať na nej záležať, vypracovať ju samostantne a dôkladne.

Doktorka Bachledová pre Vás zostavila šikovný dokument týkajúci sa najčastejších problémov a otázok, ktoré študenti pri písaní prác majú. Nájdete ju tu.

Smernicu o záverečných prácah na FF UMB nájdete tu.

 

Ako postupovať:

1. Stanovím si presný cieľ, ktorý chcem v práci dosiahnuť. Skontrolujem si, či také niečo už niekto nepísal.

2. Zvolím vhodnú metodiku práce (študenti translatológie sa nezaobídu bez publikácie The Map: A Beginner's Guide to doing Research in Translation Studies od A. Chestermana a J. Williamsovej)

3. Rozvrhnem si kapitoly (ideálny počet kapitol na bakalársku prácu je 3 až 4, samozrejme môžete využívať podkapitoly)

4. Kapitoly musia byť prepojené, zbytočné informácie, ktoré nijako nepodkladajú náš výskum, v práci nemajú čo robiť.

5. Rozhodnem sa, čo presne budem v praktickej časti sledovať a na základe toho postavím teóriu.

6. Píšem.

7. Upravujem.

8. Upravujem.

9. Upravujem.

10. Dôkladne si pozriem či som dodržal všetky formálne náležitosti: číslovanie strán, riadne citovanie, veľkosti písma, odseky, medzery, generovaný obsah, atď.

11. Prácu vložím do AIS-u, vytlačím, napálim na CD a odovzdám na študijnom oddelení.

12. Čakám na ortieľ konzultanta a oponenta.

 

Harmonoogram písania záverečných prác (u mňa):

- do 15.09. už musím mať dôkladnú predstavu o mojej práci, mám náčrt štruktúry kapitol, prvé hypotézy, cieľ

- do 15.11. si načítam teoretickú literatúru, zostavím si hrubý náčrt praktickej časti práce, pošlem konzultantovi na kontrolu

- do 15.01. hrubý náčrt teoretickej časti práce, opäť pošlem konzultantovi

- do 15.02. prvý nástrel praktickej časti práce, pošlem konzultantovi, či dobre postupujem

- do 15.03. mám spracovaný hrubý náčrt celej práce, vrátane všetkých formálnych náležitostí, pošlem konzultantovi

- do 15.04. spracujem konzultantove pripomienky, ešte raz si prečítam celú prácu a "vychytá" posledné chybičky, pošlem konzultantovi

- do 05.05. (zhruba) odovzdám záverečnú prácu