PaedDr. Martina Mandzáková, PhD.

Vysokoškolská učiteľka

Telefónne číslo:
048 446 7533
Zaradenie:
Odborná asistentka
Kancelária:
12

Konzultačné hodiny

Pondelok
11:25 - 12:05
Utorok
08:15 - 08:55
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Po dohode cez MS Teams

Kde ma nájdete

PaedDr. Martina Mandzáková, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 12
Telefón: 048 446 7533
Email: Martina.Mandzakova@umb.sk

Profesijná charakteristika

Ukončené vzdelanie:

Stredoškolské vzdelanie: 

1987- 1995

Osemročné športové gymnázium v Trenčíne                               

špecializácia: plávanie, triatlon (získanie III. trénerskej triedy)

Vysokoškolské vzdelanie:  

1995 - 2000                                           

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pedagogika – telesná výchova                                 

1999

záverečná práca zo zvoleného športu plávanie: „Špecifiká plaveckej prípravy v triatlone.“ (získanie II. trénerskej triedy)       

1996 – 2001

Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica

rozširujúce štúdium: biológie

2002                               

získanie akademického titulu „doktor pedagogiky“ („PaedDr.“) - v študijnom odbore: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii telesná výchova

2006

získanie akademického titulu „philosophiae doctor“ (PhD.) - v študijnom odbore: športová edukológia

Odborná prax:      

od 8.1. 2001 - 16.2. 2001- učiteľ telesnej výchovy na II stupni ZŠ na ul.Gaštanová 12 v Banskej Bystrici

od 5.3 2001 - 31.10. 2001 - učiteľ telesnej výchovy a biológie na II stupni ZŠ na ul. Pieninská 27 v Banskej Bystric

od 1.10.2001 – 31.9. 2004 interný doktorand na Katedre telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

od 1. 10. 2004 učiteľ telesnej výchovy a biológie na II stupni ZŠ na ul. Spojová 14 v Banskej Bystrici

od 1.9.2005 odborný asistent na Katedre telesnej výchovy a športu

Trénerská prax:

od roku 2001 - 2004 tréner plávania a triatlonu v triatlonovom oddieli  Trian ŠK UMB Banská Bystrica                    

Kvalifikácie:  

tréner II. triedy plávanie (teraz 3. kvalifikačný stupeň)

tréner III. triedy triatlon

III. stupeň plavec záchranca

Ďalšie vzdelávanie:   marec 2005   certifikát  "Využitie informačných a komunikačných technológií v práci učiteľa"

Najväčšie športové úspechy:

1994 MEJ Triatlon Kaposvar

1995 MEJ Duatlon Veszprém – 30. miesto

1996 MEJ Triatlon Szombathely – 26. miesto

1996 M-SR v krátkom triatlone Stará Turá 3. miesto

1996 A-MS v krátkom triatlone Liberec – 37. miesto  

1997 MEJ Duatlon Glogow – 7. miesto

1997 M-SR v krátkom triatlone 3.miesto

          M-SR v krátkom duatlone – 1. miesto        

          M-SR v šprint triatlone – 3. miesto

          M-SR v šprint duatlone – 1. Miesto

1998 ME Duatlon Pulawy – 2. miesto družstvá

          M-SR v krátkom duatlone – 3. miesto        

          M-SR v šprint duatlone – 3. miesto

1999 ME duatlon družstvá Blumau (Rakúsko) – 3. miesto

          M-SR v krátkom triatlone  Levice - 2. miesto

2000 AMS v krátkom triatlone Tiszaujvaros

          AM-SR v krátkom triatlone – 1. miesto

                                              

 

                                                                           

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=