Legislatíva a manažment v športe (denné štúdium)

OZNAM - prednášky od 13.10.2021 budú až do odvolania realizované online cez MS Teams. Pred prednáškou Vám príde cez email pozvánka.

 

OZNAM - V dňoch 29.9.2021 a 6.10.2021 prednášky z dôvodu mojej neprítomnosti na KTVŠ NEBUDÚ. Budú zrealizované v náhradnom termíne po dohode.

 

Podmienkou ukončenia predmetu je:

- odovzdanie seminárnej práce, ktorú študent pošle na email: miroslav.nemec@umb.sk

- úspešné zvládnutie testu z obsahu prednášok

 

TÉMA SP: 

- SWOT analýza vybranej ZŠ resp. SŠ resp. SWOT analýza športového klubu resp. športového zariadenia

 

Termín zaslania SP je najneskôr do 19.12.2021!

 

Test sa bude písať v posledný výučbový týždeň ZS. Opravný termín bude určený dodatočne.

 

V prípade negatívneho hodnotenia je možné poslať SP ešte raz v termíne do 25.1.2022

  

 

Seminárna práca MUSÍ obsahovať:

- titulný list

- obsah

- úvod

- jadro

- záver

- zoznam použitej literatúry

 

Obsah a kritériá hodnotenia seminárnej práce - SWOT analýza:

 

1.

Zdôvodnenie výberu objektu SWOT analýzy = úvod SP

10%

2.

Teoretická časť práce: hodnotí sa výber dostatočného počtu relevantných literárnych zdrojov knižného i časopiseckého charakteru, ich usporiadanie do súvislého celku, stanovenie relevantných a konkrétnych kritérií pre hodnotenie/SWOT analýzu objektu = jadro SP (1. kapitola)

20%

3.

Praktická aplikácia zvolených teoretických konceptov: aplikácia vybraných kritérií SWOT analýzy na podmienky konkrétneho prostredia/športového klubu/športového podnikateľského subjektu/školy s kritickým (kvantitatívnym a kvalitatívnym) hodnotením jednotlivých pozitívnych a negatívnych faktorov = jadro SP (2. kapitola t.j. SWOT analýza)

30%

4.

Závery a odporúčania: stručné a prehľadné zhrnutie zistených skutočností, formulácia odporúčaní pre zlepšenie analyzovaného prostredia = záver SP

25%

5.

Jazyková a gramatická správnosť, formálna úprava: úprava práce, jej logická štruktúra, práca s literatúrou a jazyková a gramatická správnosť

15%

 

Príklad postupu tvorby SWOT analýzy

 1. Analyzujeme interné prostredie – silné a slabé stránky – definujeme si oblasť (personálna, materiálna, ekonomická, vzdelávacia, výkonostná a pod. Pri šport. kluboch odporúčam iba jednu vekovú kategóriu)
 2. Analýzujeme externé prostredie – príležitosti a hrozby – definujeme si ich a snažíme sa ich konkretizovať (napr. ak považujeme za príležitosť nejaký projekt, výzvu a pod - uviesť aspoň názov alebo odkaz)
 3. Ohodnotíme (obodujeme) jednotlivé parametre v rámci kvadrantov – pri silných stránkach a príležitostiach použijeme napr. stupnicu od +1 do +5, pri slabých stránkach a hrozbách stupnicu od -1 do -5
 4. V každom kvadrante sčítame hodnoty
 5. Sčítame pozitívnu časť SWOT analýzy (silné stránky a príležitosti)
 6. Sčítame negatívnu časť SWOT analýzy (slabé stránky a hrozby)
 7. Vypočítame konečnú bilanciu tak, že od pozitívnej časti odpočítame negatívnu – kladné číslo nám signalizuje, že hodnotený subjekt má perspektívu. Pozor, jedná sa o rýchlu analýzu, ktorej vypovedacia schopnosť je obmedzená.

Pozor na miešanie faktorov – veľmi častá chyba je, že sa akosi pomiešajú silné stránky a príležitosti a slabé stránky s hrozbami. V priebehu SWOT analýzy je potrebné si klásť aj viackrát otázky kam ten ktorý faktor vlastne patrí? O tom hlavne rozhoduje zadanie a jasné vymedzenie oblasti, ktorú budete analyzovať. je potrebné si následne jasne stanoviť čo patrí do interného prostredia – teda do skúmanej oblasti školy/šport. subjektu a čo do externého prostredia – teda do okolia školy/šport. subjektu. Ak vymedzenie neprebehne na začiatku, dôjde k zásadným chybám a zmätku v tíme, ktorý vypracováva SWOT. 

Poradie faktorov - je vhodné aby ste zistené faktory v analýze vždy zoradili zostupne od najdôležitejšieho (najlepšieho, najvážnejšieho) po najmenej dôležitý (napr. podľa počtu získaných bodov).

Príklady faktorov, ktoré je možné skúmať v školskom prostredí (pozor na ich výber podľa stanovej oblasti): 

 • silne stranky: kvalifikovanost pedagogickych zamestnancov, dostatocny pocet tried v budove skoly, telocvicna, adekvatne ucebne pomocky, primerane materialne a technicke vybavenie tried a ostatnych miestnosti, ponuka vyucby dvoch cudzich jazykov, elektronicka ziacka knizka, komplexny system dalsieho vzdelavania zamestnancov, moznost individualneho vzdelavania, adekvatna prezentacia skoly na verejnosti, pripojenie na internet, ...
 • slabe stranky: fyzicky a moralne opotrebovane osobne pocitace, vysoka uroven chorobnosti pedagogickych zamestnancov, nedostatok vhodnych ucebnych zdrojov, nizka ponuka zaujmovych kruzkov, zastarane ucebne pomocky, potreba rekonstrukcie budovy skoly, nevhodna poloha skoly (napr. na okraji sidliska), skory zaciatok vyucovania, malo popoludnajsich aktivit, ...
 • prilezitosti: moznost zapojenia sa do projektov, spolupraca s odbornikmi, vymena pedagogickych skusenosti mimo skoly na vzdelavaniach a konferenciach, moznost vyuzivat funkcny system odborneho psychologickeho a ineho poradenstva, ...
 • hrozby: nepriaznivy demograficky vyvoj - malo ziakov, nedostatocny pridel financnych prostriedkov od zriadovatela, nezaujem rodicov o dianie v skole, nezaujem zo strany ziakov a rodicov o zaujmove kruzky, caste zmeny legislativy, konkurencia sukromnych skol a skolskych zariadeni, zriadenie rovnakeho studijneho odboru inou skolou, ...

 

Web zdroje SWOT analýz:

https://is.muni.cz/th/343603/fsps_m/Strategicky_management_fotbaloveho_klubu_FC_Zbrojovka_Brno.pdf

https://www.euroekonom.sk/manazment/strategicka-diagnostika/swot-analyza/

https://www.slideshare.net/Igoor04/analza-k-hdzan-detva

http://zsmosbb.eu/Okienko/Projekty/Strategicky_plan.pdf

https://mpc-edu.sk/pedagogicke-rozhlady/clanky/aplikacia-swot-analyzy-v-skolach

https://www.veldan.sk/swot-analyza-v-praxi/

https://www.projektove.sk/blog/swot-strategia-vasho-projektu-lahko-a-rychlo

 

 

 

POZNÁMKA:

SP je možné namiesto písomnej formy prezentovať na prednáškach vo forme PPT prezentácie. Prezentácia má mať malý obsah písaného textu na jednom obrázku (napr. len cez 5-6 odrážok) a musí byť doplnená vlastným samostatným komentárom. Umýsel takto odprezentovať SP je potrebné mi nahlásiť týždeň vopred.

 

 

 

Kontaktný formulár

=