Športová špecializácia futbal 5 a 6 (denné štúdium)

ŠTANDARDNÉ PODMIENKY UKONČENIA PREDMETU ŠŠF6:

 

Podmienkou na hodnotenie je absolvovanie praktického metodického výstupu v rámci TJ na zadanú tému, písomný test z teórie a didkatiky športového tréningu vo futbale a konzultácie resp. "predobhajoba" Bc záverečnej práce.

 

Min. 4 Konzultácie so svojím školiteľom

 

 

MODIFIKOVANÉ POŽIADAVKY V PRÍPADE DIŠTANČNÉHO UKONČENIA PREDMETU:

 

Do 16.4.2021 musí študent absolvovať minimálne 4 konzultácie k ZP elektronickou formou so svojim školiteľom a zrealizovať tzv. predobhajobu ZP = dištančná (elektronická) komunikácia školiteľa (otázky a pripomienky) a študenta (odpovede) o obsahu a forme "odovzdanej" (emailom školiteľovi poslanej) podoby ZP.

Hodnotenie predmetu bude uzatvorené na základe KVALITY konzultácii a predobhajoby so školiteľom - posudzuje školiteľ ZP. V prípade nedodržania uvedeného termínu bude študentovi udelené hodnotenie FX! s možnosťou opravy do 20.5.2021 (tzv. opravný termín).  

 

Pozn.: Na získanie UEFA B licencie cez vysokú školu bude u týchto študentov potrebné okrem úspešného ukončenia Bc štúdia si v "znormalizovanom" čase prísť ku mne (individuálne po dohode) napísať povinný test zo všeobecnej a špeciálnej časti = povinná súčasťou požiadavky SFZ na udelenie danej licencie, ktorá nie je viazaná na štúdium! + samozrejme splniť ďalšie náležitosti uvedené nižšie v PODMIENKACH NA ZÍSKANIE SFZ LICENCIE. Metodický výstup študenta - praktická realizácia TJ bude v tomto špecifickom prípade uznaná z praxe v 2. ročníku štúdia (špecializácia 4).

 

GARANCIE JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV ŠPORTOVEJ ŠPECIALIZÁCIE FUTBAL:

- Športová špecializácia futbal 1 a 2 = Dr. Pivovarníček

- Športová špecializácia futbal 3 a 4 = Dr. Kollár

- Športová špecializácia futbal 5 a 6 = doc. Nemec

Hlavný garant športovej špecializácie futbal na KTVŠ FF UMB = doc. Nemec

 

PODMIENKY NA ZÍSKANIE SFZ LICENCIE:

1/ UEFA Grassroots C licencia = Úspešné ukončenie Športovej špecializácie futbal 1 a 2 (výpis o štúdiu) + odovzdanie VŠ žiadosti o vydanie licencie a registračného formulára do ISSF 

2/ UEFA B licencia = Úspešné ukončenie Bc štúdia (štátna skúška - obhajoba BcZP z oblasti futbalu), ročná prax pri vlastnom družstve cez registráciu v ISSF, Denník trénera + odovzdanie kópie diplomu o ŠS, odovzdanie VŠ žiadosti o vydanie licencie 

 

 

Príklad prípravy na metodický výstup - http://www.ssfz.sk/komisie.html resp. https://www.futbalsfz.sk/section/1366

 

 

Literatúra podľa zamerania BcZP (pozri web KTVŠ - zamestananci katedry - Nemec, Pivovarníček a Kollár) 

https://www.ff.umb.sk/mnemec/publikacna-cinnost.html

https://www.ff.umb.sk/ppivovarnicek/publikacna-cinnost.html

https://www.ff.umb.sk/rkollar/publikacna-cinnost.html

 

Info k BcZP: 

https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/studium-na-ktvs/dalsie-informacie-a-tlaciva/usmernenie-k-zaverecnym-pracam-na-ktvs.html

https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/studium-na-ktvs/dalsie-informacie-a-tlaciva/odporucania-k-obsahu-zaverecnych-prac-na-ktvs-ff-umb.html

Kontaktný formulár

=