Športová špecializácia futbal 5 (ext. štúdium)

GARANCIE JEDNOTLIVÝCH STUPŇOV ŠPORTOVEJ ŠPECIALIZÁCIE FUTBAL:

- Športová špecializácia futbal 1 a 2 = Dr. Pivovarníček

- Športová špecializácia futbal 3 a 4 = Dr. Kollár

- Športová špecializácia futbal 5 a 6 = doc. Nemec

Hlavný garant športovej špecializácie futbal na KTVŠ FF UMB = doc. Nemec

 

LICENCIE:

1/ UEFA Grassroots C licencia = Úspešné ukončenie Športovej špecializácie futbal 1 a 2 (výpis o štúdiu) + odovzdanie VŠ žiadosti o vydanie licencie, registračného formulára do ISSF a jednej fotky rozmeru 2,5x2cm

2/ UEFA B licencia = Úspešné ukončenie Bc štúdia (štátna skúška - obhajoba BcZP z oblasti futbalu), ročná prax pri vlastnom družstve cez registráciu v ISSF, Denník trénera + odovzdanie kópie diplomu o ŠS, odovzdanie VŠ žiadosti o vydanie licencie a jednej fotky rozmeru 2,5x2cm

 

Informácia k predmetu:

Podmienkou na hodnotenie je absolvovanie praxe v rámci mikroskupiny a 12 hod. konzultácii k BcZP so svojím školiteľom

Mikroskupiny je potrebné riešiť s Dr. Kollárom

Konzultácie so svojím školiteľom

Obsah prednášok:

- Futbal a spoločnosť

- Plánovanie športovej prípravy, stavba TO so zameraním na MiC

- Osobnosť trénera, komunikácia tréner-hráč, hráč-tréner

- Fyziologická podstata zaťažovania vo futbale

- Charakteristika IHV a HVD

- Diagnostika vo futbale

- Hodnotenie IHV a HVD v zápase

 

 

Literatúra podľa zamerania BcZP (pozri web KTVŠ - zamestananci katedry - Nemec, Pivovarníček a Kollár) 

https://www.ff.umb.sk/mnemec/publikacna-cinnost.html

https://www.ff.umb.sk/ppivovarnicek/publikacna-cinnost.html

https://www.ff.umb.sk/rkollar/publikacna-cinnost.html

 

Info k BcZP: 

https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/studium-na-ktvs/dalsie-informacie-a-tlaciva/usmernenie-k-zaverecnym-pracam-na-ktvs.html

https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/studium-na-ktvs/dalsie-informacie-a-tlaciva/odporucania-k-obsahu-zaverecnych-prac-na-ktvs-ff-umb.html

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=