doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Gestor trénerských špecializácií

Telefónne číslo:
048 446 7552
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
57

Konzultačné hodiny

Pondelok
11:00 - 12:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
08:00 - 09:00
Piatok
-
Do ukončenia protipandemických opatrení budú konzultácie realizované po dohode (min 2 dni vopred) cez MS Teams.

Kde ma nájdete

doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského 40
97404 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 57
Telefón: 048 446 7552
Email: Martin.Pupis@umb.sk

Profesijná charakteristika

Web of Science Researcher ID: AAD-5431-2019
Author ID: 55859695400 (Scopus)

 

člen Vedeckej rady FSpS MU v Brne

člen Oborové rady Kinantropologie FSpS MU 

 
Pedagogická činnosť:

- Atletiky

- Fyziológia (Biochémia)

- Diagnostika

- Atletika v kondičnej príprave

- Športová špecializácia Kondičný tréner a Atletika

- Teória a didaktika športu

Prednášková činnosť mimo UMB:

- externe - Slovenská zdravotnícka univerzita - Fakulta zdravotníctva

- externe - Fakulta sportovních studií MU v Brne

- program Erasmus - Univerzita Karlova v Prahe - Fakulta tělesné výchovy a sportu

                            - Masarykova univerzita v Brne - Fakulta sportovních studií

 

Ďalšie aktivity:

- šéftréner reprezentácie Slovenského atletického zväzu - od januára  2013 poverený, od októbra 2013 riadny 

- atletický tréner (tréner učastníka OH 2004, 2008 - Kazimíra Verkina; účastničky OH 2012, 2016, MS 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, bronzovej na Európskom pohári v chôdzi a 4. na ME v atletike 2018 - Márie Katerinky Czakovej)

- člen Výkonného výboru Slovenského atletického zväzu

- predseda Slovenskej asociácie kondičných trénerov

- kondičný tréner

- konzultant v oblasti športovej prípravy, aklimatizácie a výživy

- člen metodickej komisie Slovenského atletického zväzu

- člen Sekcia chôdze Slovenského atletického zväzu

- testovanie a diagnostika (futbalová reprezentácia do 21 rokov; Martin Škrteľ - FC Liverpool, COP Nitra - volejbal, A, B tím dorast FK Dukla Banská Bystrica; A tím FC Nitra; HKM Zvolen, Vion Zlaté Moravce, B tím a dorast ŽP Podbrezová; dorast Dubnica nad Váhom; mládež HC 05 Banská Bystrica, všetky kategórie MFK L.Mikuláš, mládež Jupi Podlavice a ďalšie športy - judo, karate, atletika, triatlon, vzpieranie; plávanie atď.)

- hypoxický tréning a konzultácie v oblasti hypoxickej prípravy (Richard Zedník, Michal Handzuš, Peter Šišovský - hokej; Peter Sagan, Juraj Sagan - cyklistika; Matej Tóth, Mária Katerinka Czaková, Kazimír Verkin, Miloš Bátovský - atletika; Miloslava Syllabová - plávanie; Tomáš Hasilla, Ľubomíra Kalinová - biatlon; Svetlana Lipárova, Ján Pavlík - triatlon; Milan Randl - judo atď.)

Prehľad kvalifikácie:

2001 KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica, Mgr.

2002 KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica, PaedDr.

2006 KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica, PhD.

2014 KTVŠ FF UMB Banská BYstrica, doc.

- tréner I. triedy v atletike (5.kvalifikačný stupeň)

- učiteľ lyžovania III. triedy

 

Vzdelanie:

od r. 1985 – Základná škola, Okružná 2, Banská Bystrica

od r. 1993 – Gymnázium Andreja Sládkoviča, Banská Bystrica

od r. 1997 – KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica, trénerský smer – špecializácia atletika  a učiteľstvo TV

 

Profesionálna prax:

2003 - stredoškolský učiteľ na obchodnej akadémii v Banskej Bystrici

od 2003 do 2006 - interný doktorand na KTVŠ FHV UMB v Banskej Bystrici

od 2006 odborný asistent na KTVŠ FHV UMB v Banskej Bystrici

 

Vedecko-výskumná činnosť- orientácia na:

- atletická chôdza

- hypoxický a intermitentný hypoxický tréning

- všeobecná kondičná príprava v športových hrách

- športový tréning

- odozva organizmu na zaťaženie vo vytrvalostných disciplínach

- redukcia psychického zaťaženie v športe pomocou neurotechnológií

 

Publikačná činnosť:

Publikačná činnosť Martin Pupiš