Športová špecializácia - KONDIČNÝ TRÉNER 6 (3.roč. Bc. externé a denné štúdium)

Prezentácia

Športová špecializácia - KONDIČNÝ TRÉNER

 

Hodnotenie z predmetu: Športová špecializácia - Kondičný tréner 6

- podľa informačného listu

 

Odporúčaná literatúra

  1. ČILLÍK, I. Športová príprava v atletike. Banská Bystrica:  FHV UMB, 2004. 128 s.
  2. DOVALIL, J. et al. 2002. Výkon a trénink ve sportu. Praha : Olympia, 2002, s. 96. ISBN 80-7033-760-5
  3. GRASGRUBER, P.- Cacek, J. 2008. Sportovni geny. Computer press.
  4. MORAVEC, R. – KAMPMILLER, T. – VANDERKA, M. – LACZO, E.: Teória a didaktika výkonnostného a vrcholového športu. Bratislava : FTVŠ UK, 2007. 240 s.
  5. KRIŠTOFIČ, J. 2007. kondiční trénink. Praha : Grada, 2005. 191 s.
  6. NEUMAN, G. – Pfützen, A. – Hottenrott, K. 2005. Trénink pod kontrolou. Praha : Grada, 2005. 181 s.