Atletika - špecializácia 1 EXTERNÉ

Materiáyl na samoštúdium:

Štafetové behy

Behy na krátke vzdialenosti

 

Kontaktný formulár

=