Logická argumentácia

 Informácie o predmete

 Záverečná práca - inštrukcie

 Online materiály

 

 

Študentky a študenti logickej argumentácie,

vzhľadom na dištančnú formu výučby Vám oznamujem nasledovné pokyny k štúdiu:

1. Výučba prebieha podľa rozvrhu dištančne cez platformu MS Teams. Na každú hodinu Vám príde do študentskej pošty pozvánka na online prednášku.

2. Podmienkou na ukončenie predmetu je vypracovanie záverečnej práce, bližšie pokyny nájdtete v dokumente, ktorý je zverejnený vyššie na tejto stránke pod názvom "Záverečná práca - inštrukcie".

3. K vypracovaniu záverečnej práce Vám pomôže prvá a tretia kapitola učebnice „Ako správne argumentovať, písať a diskutovať“. Pozrite si aj stránku venovanú argumentácii.

4. Tému záverečnej práce konzultujete so mnou formou e-mailu, alebo počas online konzultácií. V obidvoch prípadoch je potrebné uviesť, aké texty ste si vybrali, ich bibliografické údaje a hlavnú myšlienku, ktorej sa bude rekonštrukcia argumentu týkať. Až po konzultácii môžete začať písať.

 

 Link do skupiny na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0d7298d9eb6647e5b2d8c305d71d46c2%40thread.tacv2/conversations?groupId=e3e029a1-c5e4-4a24-ba33-e3d8c7d42ffc&tenantId=553d839c-eb35-401d-b2a4-db69b228167d