Metafyzika

 

O predmete     

Texty       

 

Dištančná výučba predmetu prebieha podľa rozvrhu online pomocou aplikácie MS Teams. V aplikácii máte vždy uložené aj prednášky vo formáte PPT. 

 

Úprava podmienok na ukončenie predmetu počas dištančnej výučby

 

Podmienkou na ukončenie predmetu je vypracovanie dvoch akademických esejí. Prvá esej sa týka sporu nominalizmu a realizmu (termín odovzdania je do konca výučbovej časti semestra), druhé esej je venovaná téme modalít (termín odovzdania je počas skúškového obdobia). Výsledné hodnotenie bude vychádzať z celkového súčtu bodov za obe eseje. Za každú z esejí môžete získať maximálne 15 bodov, minimálny počet bodov na úspešné absolvovanie predmetu je 20.

 inštrukcie k napísaniu eseje