Úvod do filozofie jazyka

Informácie o predmete

Inštrukcie k esejam

Literatúra a texty

 

Študentky a študenti úvodu do filozofie jazyka,

vzhľadom na prechod na dištančnú formu štúdia Vám oznamujem nasledovné pokyny:

 

Podmienkou na ukončenie predmetu sú dve eseje: Frege/Russell a Wittgenstein, presne podľa zverejnených inštrukcií na tejto stránke. Fregeho sme dokončili, Russella nie. Podkladom k Russellovi sú podkapitoly z tejto knihy, konkrétne 6.1., 6.2 a 7.1., 9.1 a 9.2. Pokyny k Wittgensteinovi zverejním neskôr, až keď bude prvá esej vyhodnotená.   

 

Audionahrávka s inštrukciami - 18. 3. 2020 V nahrávke sa dozviete, že na ukončenie predmetu je potrebné vypracovať dve eseje. Hore na tejto stránke máte inštrukcie, v nahrávke sú detailnejšie. Do konca mesiaca mi napíšete tému prvej eseje (Frege alebo Russell) + literattúru + hlavnú mýšlienku (tézu). Po odsúhlasení píšete esej, do polovice apríla mi pošlete prvé verzie prác. Koncom apríla začnete pracovať na Wittgensteinovi, k nemu isnštrukcie zverejním neskôr.

 

 

Online konzultácie k predmetu formou aplikácie Microsoft Teams:

 

každý štvrtok v čase 9.00 - 10.00

 

V čase konzultácií budem pripojený k aplikácii Teams, stačí mi zavolať cez videohovor na adresu martin.schmidt@umb.sk. Konzultácia môže prebehnúť len formou audiorozhovoru pri vypnutých kamerách.