Úvod do filozofie jazyka

Informácie o predmete

Inštrukcie k esejam

Literatúra a texty

 

Študentky a študenti úvodu do filozofie jazyka,

vzhľadom na dištančnú formu výučby Vám oznamujem nasledovné pokyny k štúdiu:

1. Výučba prebieha podľa rozvrhu dištančne cez platformu MS Teams. Na každú hodinu Vám príde do študentskej pošty pozvánka na online prednášku.

2. Podmienkou na ukončenie predmetu je vypracovanie dvoch esejí rovnakej váhy pri finálnom hodnotení predmetu (prvá esej je venovaná okruhom G. Frege a B. Russell a druhá esej L. Wittgenstein 1 a 2 – pozrite si dokument „informácie o predmete“ z tejto stránky hore). Základné pokyny nájdete v dokumente, ktorý je zverejnený vyššie na tejto stránke pod názvom "Inštrukcie k esejam". Ďalšie inštrukcie k vypracovaniu esejí dostanete počas výučby.

3. Tému záverečnej práce konzultujete so mnou formou e-mailu, alebo počas online konzultácií. V obidvoch prípadoch je potrebné uviesť, aký text ste si vybrali, bibliografické údaje a hlavnú myšlienku, ktorej sa bude esej týkať. Až po konzultácii môžete začať písať.

 

Online konzultácie k predmetu formou aplikácie Microsoft Teams:

 

 

 

V čase konzultácií budem pripojený k aplikácii Teams, stačí mi zavolať cez videohovor na adresu martin.schmidt@umb.sk. Konzultácia môže prebehnúť len formou audiorozhovoru pri vypnutých kamerách.