Mgr. Michal Šedík, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7320
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
3. poschodie č. 320

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
08:15 - 09:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
08:15 - 09:30
Vzhľadom na situáciu, budú konzultácie online. Je lepšie sa ohlásiť vopred emailom a najlepšie poslať text/otázky, ku ktorým potrebujete konzultácie. Na konzultácie je (s výnimkou záverečných prác) primárne určený semester.

Kde ma nájdete

Mgr. Michal Šedík, PhD.
Katedra filozofie
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
Slovensko

Kancelária: 3. poschodie č. 320
Telefón: 048 446 7320
Email: Michal.Sedik@umb.sk

Profesijná charakteristika

Vo svojom výskume sa zameriavam na problémy:

1. filozofie umenia (ontológia umeleckého diela, problém interpretácie, problém autora),

2. estetiky, (estetická skúsenosť, estetický objekt)

3. semiotiky (umelecké dielo ako systém znakov, semióza, interpretácia),

4. teórie obrazu (vzťah obrazu a textu, metódy analýzy a interpretácie obrazu).

 

Vyučujem predmety:

  • Estetika (PV)
  • Filozofia 19. a 20. storočia (PV)
  • Metódy analýzy a interpretácie obrazu (PV)
  • Filozofia kultúry (PV)
  • Úvod do filozofie (P)

 

 

Kontaktný formulár

=