poznámka ku konzultáciám

Konzultácie sú dôležitou súčasťou výčby a nevyužívať ich znamená nevyužívať možnosti individuálnej výuky a pomoci so štúdiom.

Preto očakávam, že každý študent príde počas semestra! konzultovať minimálne raz svoju ročníkovú prácu.

Sledujte vypísané konzultačné hodiny počas semestra a dohodnite si vopred dátum svojej konzultácie..  

Kontaktný formulár

=