PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD.

Vysokoškolský učiteľ

Telefónne číslo:
048 446 7506
Zaradenie:
Odborný asistent
Kancelária:
T058

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
13:00 - 14:00
Streda
09:00 - 10:00
Štvrtok
-
Piatok
-

Kde ma nájdete

PhDr. Mgr. Miroslav Sližik, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: T058
Telefón: 048 446 7506
Email: Miroslav.Slizik@umb.sk

Profesijná charakteristika

Pracuje na vysokej škole od roku 2002. Na katedre telesnej výchovy a športu pôsobí ako odborný asistent. Na fakulte humanitných vied UMB v Banskej Bystrici prednáša v bakalárskom a magisterskom štúdiu: psychológiu športu, psychológiu osobnosti, psychomotoriku, teóriu a didaktiku karate, úpolov a sebaobrany, základnú gymnastiku, kurz sebaobrany, letné a zimné telovýchovné sústredenia. Na fakulte telesnej výchovy a športu UK Bratislava externe pôsobil ako lektor a člen komisie pre štátne skúšky v diaľkovom štúdiu trénerstva I. triedy v Karate. Je absolventom denného magisterského štúdia na KTVŠ FHV a PF UMB v špecializácií: pedagogika a telesná výchova. Je tiež absolventom rozširujúceho štúdia na PF UMB v odbore: psychológia. Je predsedom trénersko-metodickej komisie a členom komisie akademického športu Slovenského zväzu karate. Je členom výkonného výboru a predseda TMK Stredoslovenského zväzu karate. Je členom predsedníctva, trénerom a reprezentantom oddielu karate Slávia TU Zvolen. Je držiteľom licencie dipl. trénera I. triedy v karate, je rozhodca II. triedy s licenciou „rozhodca B“ a je nositeľom stupňa technickej vyspelosti 4.Dan v karate. V športovom karate je aktívny ako tréner i ako pretekár v disciplíne karate kata (reprezentant SR – od 1995). Aktívne hovorí anglicky a taliansky. Svoju vedeckú a publikačnú činnosť orientuje na bojové umenia, úpoly a sebaobranu v školskej telesnej výchove, na výskum v oblasti športového karate (diagnostika výkonnosti, metodika tréningového procesu) a tiež na problematiku aplikovanej psychológie - psychológia športu.

 

 

Vzdelanie:

 

 • (1985–1993) VI. Základná škola Zvolen – Zlatý Potok
 • (1993–1997) Stredná priemyselná škola dopravná Zvolen, odbor: cestná doprava
 • Mgr. (1997-2002) /magisterské štúdium/ špecializácia: telesná výchova – pedagogika, KTVŠ FHV a PF UMB Banská Bystrica, téma diplomovej práce: „Analýza zmien športovej prípravy v karate kata vplyvom nových pravidiel rozhodovania.“
 • Mgr. (2003-2005) /rozširujúce štúdium/ špecializácia: psychológia, KPs PF UMB Banská Bystrica, téma záverečnej práce: „Pozornosť detí mladšieho školského veku na vyučovaní.“
 • PhDr. (2004-2005) /rigorózne štúdium/ PF UMB Banská Bystrica, téma rigoróznej práce: „Pedagogicko-fyziologicko-psychologické determinanty podmieňujúce pozornosť detí mladšieho školského veku vo výchovno-vzdelávacom procese.“
 • Ph.D. (2002-2007) /doktorandské štúdium/ KTV PF UMB Banská Bystrica, téma dizertačnej práce: „Vplyv karate na rozvoj pohybových schopností a psychický vývin detí mladšieho školského veku.“
 • Bc. (2010-2012) /bakalárske štúdium/ odbor: Šport, špecializácia: Šport - Trénerstvo Karate (Tréner karate 4.kvalif.stupňa), KTVŠ FHV a PF UMB Banská Bystrica, téma záverečnej práce: „Diagnostika zaťaženia v úpolových športoch.“  
 • Mgr. (2012-2013) /magisterské štúdium/ odbor: Trénerstvo a učiteľstvo Tv, špecializácia: Trénerstvo Karate (Tréner karate 5.kvalif.stupňa), KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica, téma diplomovej práce: "Využitie hyperoxie na urýchlenie zotavenia v športovom karate."

Ďalšia odborná kvalifikácia:

 • Certifikát "Kurz autogénneho tréningu I. - základný stupeň"
 • Certifikát "Kurz autogénneho tréningu II. - vyšší stupeň"
 • diplomovaný tréner I. triedy v karate (08.06.2004 - SZK)
 • tréner Karate 5.kvalif.stupňa, Mgr. štúdium "Trénerstvo+Tv" (27.08.2013-KTVŠ FHV UMB)
 • držiteľ technického stupňa 4.Dan v karate (25.08.2005 - SsÚK)
 • skúšobný komisár Slovenského zväzu karate II.A triedy
 • rozhodca I. triedy (III.kvalif. stupeň) v karate
 • držiteľ certifikátu ECDL
 • vodca malého motorového plavidla bez obmedzenia výkonu, skupiny: A, B, C
 • vodičský preukaz pre skupiny: A, B, C, E, T

 

Prax v odbore:

  • od 1997 - Tréner prípravky a súťažného družstva Oddielu karate Slávia Technická Univerzita Zvolen (v špecializácií kata / kumite)
  • od 1998 - Asistent medzinárodného inštruktora a bývalého reprezentačného trénera SR Miria Manniniho, 7.Dan s pôsobnosťou v niektorých domácich i zahraničných kluboch karate (Taliansko, Rumunsko, Maďarsko, Slovinsko, Bielorusko)
  • 1999-2002 Asistent reprezentačného trénera SR Miria Manniniho, 7.Dan - trénera ženského národného tímu kata (v zložení: Kohútová, Plachká, Krížová, Grmanová), ktoré reprezentovalo Slovensko na Majstrovstvách Sveta -Mníchov 2000 (11.miesto), Akademických MSv - Kyoto 2000 (2.miesto), Majstrovstvách Európy -Istambul 2000 (6.miesto), Majstrovstvách Sveta -Madrid 2002 (9-10.miesto) atď.
  • od 2000 - Tréner a technický inštruktor v špecializácií na karate - kata v niektorých kluboch karate: STU Zvolen, KK Nováky, CMK B.Bystrica, KK Žiar n. Hronom,KK Krupina, KK Myagi Lučenec, SAMURAI Grossetto, atď.
  • 2002-2005 - Vysokoškolský učiteľ (interný doktorand) na KTV PF UMB
 • od 2003 - Inštruktor a organizátor letných športových táborov pre deti GOGI - Škola"2005-2008 - Vysokoškolský učiteľ (odborný asistent) na KTV PF UMB
 • od 2005 - Inštruktor a hlavný organizátor medzinárodných letných sustredení v karate "I.K.S.C. Moštenica"
 • od 2006 - Externe prednáša na FTVŠ UK Bratislava ako člen lektorského kolektívu v kvalifikačnom štúdiu „Trénerstvo karate - I.triedy"
 • od 2008 - Vysokoškolský učiteľ (odborný asistent) na KTVŠ FHV UMB

 

 

Zahraničná prax - medzinárodné mobility:

 • Medzinárodná mobilita vysokoškolských učiteľov v rámci programu CEEPUS (AWF Katedra vychovania fyzičnego osob neplnospravnych, Poznaň, Poľsko - máj 2003)
 • Medzinárodný workshop v rámci programu CEEPUS CZ 012-2/2003 - Adapted physical activities (JCU PF, České Budejovice, ČR - september 2003)
 • Medzinárodná mobilita vysokoškolských učiteľov v rámci programu SOCRATES/ERASMUS (SBI Hacettepe University Ankara, Turecko - apríl 2005)
 • Medzinárodný workshop v rámci programu CEEPUS CZ 59-2005/2006 - Adapted physical activities - European dimensions (JCU PF, České Budejovice, ČR - október 2005)
 • Medzinárodná mobilita vysokoškolských učiteľov v rámci programu ERASMUS (KTVS PF JCU, České Budejovice, ČR - september 2009)

Športové výsledky:

  • reprezentant SR od 1995
  • majster Slovenska 1999, 2007, 2008
  • 22-násobný medailista z MSR (od 1991)
  • 5.miesto Dutch Open 1996 (Rotterdam)
  • 1.miesto Bavarian Open 1996 (Norimberg)
  • 2.miesto Bavarian Open 1997 (Norimberg)
  • 1.miesto Grand Prix Bohemia 1998 (Praha)
  • 2.miesto 4-th. Krokoyama Cup 1999 (Koblenz)
  • 3.miesto Budapest Open 1999 (Budapešť)
  • akademický majster SR 1998, 2006
  • 6-násobný medailista z AMSR (od 1998)
  • 9.miesto akademické MS 1998 (Lille)
  • 9.miesto ME 1998 (Belehrad)
  • 1.miesto Funakoshi Cup 2001 (Wroclaw)
  • 1.miesto /kata team/ Funakoshi Cup 2001 (Wroclaw)
  • 3.miesto Roda Sio Cup 2001 (Balaton)
  • 6.miesto v celkovom hodnotení svetového pohára Karate Golden League 2003
  • 7.miesto svetový pohár (Karate Golden League) German Open 2004 (Dresden)
  • 7.miesto International Open karate San Marino 2004 (San Marino)
  • 1.miesto Eureka Banzai Cup 2006 (Arad)
  • 2.miesto Slovenia Open 2006 (Šempeter pri Gorici)
  • 9.miesto ME 2006 (Stavanger)
  • 4.miesto svetový pohár (Karate Golden League) 9.Italy Open 2008 (Milano)
  • 3.miesto Stredoeurópska liga CEKL 2008 (Plzeň)
  • 3.miesto 17. Grand Prix Croatia 2008 (Samobor)
  • 1.miesto 23. SNP Cup-EuroCup univerzít 2008 (Banská Bystrica)
  • 3.miesto 18. Grand Prix Croatia 2009 (Samobor)
 • štvrťfinále - svetový pohár (Karate Golden League) 10.Italy Open 2009 (Milano)
  • 2.miesto 24. SNP Cup-EuroCup univerzít 2009 (Banská Bystrica)
  • 2.miesto II. International Karate Cup-Memorial Valter Cavallo 2009 (Lanciano)
  • 3.miesto Stredoeurópska liga CEKL 2009 (Lodž)
  • 3.miesto svetový pohár (Dutch Open) 2010 (Rotterdam)
 • 5.miesto Stredoeurópska liga CEKL 2011 (Lodž)
 • SR reprezentoval na šampionátoch: ME 1998 (Belehrad), akad. MS 1998 (Lille) ME 2006 (Stavanger), MS 2006 (Tampere), MS 2008 (Tokyo); akad. MS 2006 (New York), ME 2007 (Bratislava), ME 2008 (Tallyn)

Trénerské aktivity v rámci reprezentácie SR:

 • ako coach - člen výpravy SR pôsobil na: ME juniorov a kadetov 2009 (Paríž-FRA), ME družstiev regiónov 2009 (Belehrad-SRB), MS juniorov a kadetov 2009 (Rabat-Marocco), ME juniorov a kadetov 2010 (Izmir-TUR), Croatia Open 2011 (Samobor-CRO), Grand Prix Croatia 2012 (Samobor-CRO), Croatia Open 2012 (Rijeka), Grand Prix Croatia 2013 (Samobor-CRO), ME Juniorov a kadetov (Konya-TUR)

 

 

Ocenenia a ďalšie aktivity:

 • víťaz ankety „najlepší športovec“ mesta Zvolen za rok(1996)
 • vyhlásený v top "10" naj. športovcov okresov Zvolen, Detva, Krupina za rok (1996)
 • vyhlásený v top "10" naj. športovcov mesta Zvolen za rok (1997)
 • vyhlásený v top "5" naj. športovcov mesta Zvolen za roky (2003, 2004, 2006, 2007, 2008)
 • získal cenu primátora ako "tréner top talentu roka - 2007, 2010, 2011" v ankete naj. športovcov mesta Zvolen
 • držiteľ ceny Akadémie vzdelávania "Doktorand roka" (za rok 2006) – za vydanie knižnej publikácie, VŠ učebnica „Teória a didaktika karate“
 • držiteľ ceny centra doktorandov PF UMB "Doktorand roka" (za rok 2007) – za predčasné ukončenie doktorandského štúdia a vydanie knižnej publikácie, VŠ učebnica „Teória a didaktika úpolov a bojových umení“
 • víťaz celoštátneho kola študentskej vedeckej aktivity v sekcii "športová edukológia" (2001)
 • víťaz krajského kola stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v sekcii "cestné vozidlá" (1997)
 • 4.miesto na celoštátnej prehliadke SOČ v sekcii "doprava" (1997)
 • člen výberu štátnej reprezentácie SR v karate kata (od 25.10.1995)
 • predseda Trénersko-metodickej komisie Slovenského zväzu karate (od 2007)
 • predseda Trénersko-metodickej komisie Stredoslovenského zväzu karate (od 2008)
 • prezident Centra bojových umení mládeže BUDOKAN Zvolen (od 2010)
 • člen predsedníctva Stredoslovenského zväzu karate (od 2008)
 • člen výkonného výboru oddielu karate Slávia TU Zvolen (od 2002)
 • člen komisie akademického športu Slovenského zväzu karate (od 2005)
 • člen Slovenskej vedeckej spoločnosti pre Telesnú výchovu a šport (od 2002)
 • člen Slovenskej asociácie kondičných trénerov (od 2010)
 • člen komisie pre zahraničné vzťahy PF UMB (2007 - 2008)
 • spoluorganizátor športových aktivít pre zamestnancov UMB
 • organizátor medzinárodných sústredení, odborných seminárov a súťaží v karate

- Zoznam publikovaných prác -

Kontaktný formulár

=