Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Tajomník pre rozvoj a medzinárodné vzťahy

Telefónne číslo:
048 446 7506
Zaradenie:
Docent
Kancelária:
T40 F052 / T57 S023

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
11:15 - 12:15
Štvrtok
09:30 - 10:30
Piatok
-
Prezenčne - kancelária F052, KTVŠ FF UMB Tajovského40, On-line: MsTeams

Kde ma nájdete

doc. Mgr. PhDr. Miroslav Sližik, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
Tajovského Tajovského
97401 Banská Bystrica
Slovenská republika

Kancelária: T40 F052 / T57 S023
Telefón: 048 446 7506
Email: Miroslav.Slizik@umb.sk

Profesijná charakteristika

Pracuje na vysokej škole od roku 2002. Na katedre telesnej výchovy a športu pôsobí ako odborný asistent. Na filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici prednáša v bakalárskom a magisterskom štúdiu: psychológiu športu, psychomotoriku v športovej príprave, psychohygienu a teambuilding v športe, teóriu a didaktiku karate, úpolov a sebaobrany, kondičné základy športu, kurz sebaobrany. Je autorom a spoluautorom 3 vedeckých monografii (1-zahraničná), 1 odbornej monografie, 4 vysokoškolských učebníc (1-zahraničná), 4 vysokoškolských učebných textov, 8 vedeckých článkov publikovaných v časopisoch registrovaných v databázach WOS, CC a Scopus. Spolu je autorom a spoluautorom 85 vedeckých a odborných publikácií. Svoju vedeckú a publikačnú činnosť orientuje na problematiku aplikovanej psychológie v oblasti športu (výkonová motivácia, problematika predštartových stavov, etc.), na didaktiku bojových umení, úpolov a sebaobrany v školskej telesnej výchove a na výskum v oblasti športového karate (diagnostika výkonnosti, optimalizácia zaťaženia a metodika športovej prípravy). Počas svojho postgraduálneho štúdia získal na PF UMB 2x cenu dekana Doktorand roka (2006, 2007). V roku 2014 získal za svoje trénerské výsledky cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR - Tréner mládeže. Na fakulte telesnej výchovy a športu UK Bratislava pôsobil ako externý lektor a člen komisie pre štátne skúšky v externom štúdiu trénerstva I. triedy v Karate. Bol trénerom štátnej reprezentácie SR v karate kata (2009-2014). Je držiteľom trénerskej kvalifikácie v karate 5. kvalifikačného stupňa, medzinárodnej trénerskej licencie WKF karate kata and kumite certified coach a je rozhodca III. kvalifikačného stupňa s národnou licenciou - rozhodca A. Je držiteľom stupňa technickej vyspelosti 5.Dan v karate. Do roku 2011 bol aktívny pretekár a v disciplíne karate kata, bol dlhoročným členom reprezentácie SR (1995-2010). Je trénerom viacerých reprezentantov SR v karate. Pôsobí ako športový psychológ a špecializuje sa na individuálne športy. Je členom výkonného výboru a predsedom trénersko-metodickej komisie Stredoslovenského zväzu karate. Do roku 2010 bol členom, reprezentantom a trénerom oddielu karate Slávia TU Zvolen. Je zakladateľom, hlavným trénerom a predsedom Centra bojových umení mládeže BUDOKAN Zvolen. Bol vedúcim, zástupcom vedúceho a členom riešiteľského kolektívu spolu v 10 národných výskumných grantoch VEGA a KEGA a jedného medzinárodného výskumného projektu. Je členom lektorského kolektívku národného projektu Tréneri v škole. Je členom komisie akademického športu Slovenského zväzu karate. Od roku 2014 je predsedom komisie mládeže a športu pri meststkom zastupiteľstve vo Zvolene. Je členom rady školy v dvoch základných a jednej materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen. Aktívne hovorí anglicky a taliansky.

Vzdelanie:

 • Mgr. (magisterské štúdium 1997-2002) Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov pre 5.-12. ročník, v aprobácií Telesná výchova a pedagogika.
 • Mgr. (rozširujúce štúdium 2003-2005) Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra psychológie. Odbor: Psychológia
 • PhDr. (rigorózne štúdium 2004-2005) Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra pedagogiky. Odbor: Pedagogika, špecializácia: Pedagogická psychológia
 • PhD. (doktorandské štúdium 2002-2007) Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra telesnej výchovy. Odbor: Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy na prvom stupni ZŠ, v špecializácií Telesná výchova
 • Bc. (bakalárske štúdium 2010-2012) Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, odbor: Šport, špecializácia: Šport - Trénerstvo Karate (Tréner karate 4. kvalifikačného stupňa)
 • Mgr. (magisterské štúdium 2012-2013) Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, odbor: Trénerstvo a učiteľstvo Telesnej výchovy, špecializácia: Trénerstvo Karate (Tréner karate 5.kvalifikačného stupňa)
 • doc. (habilitačné konanie 2021-2022) Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, odbor: Vedy o športe - Športová edukológia

Ďalšia odborná kvalifikácia:

 • 2004 – Diplomovaný tréner I. triedy v karate (Slovenský zväz karate)
 • 2009 – Certifikát "Kurz autogénneho tréningu I. - základný stupeň (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Trenčín)
 • 2010 – Certifikát "Kurz autogénneho tréningu II. - vyšší stupeň (Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Trenčín)
 • 2010 Certifikát ECDL (Banská Bystrica)
 • 2011 – Skúšobný komisár karate licencia: I.B trieda (Slovenský zväz karate)
 • 2013 – Rozhodca III. kvalifikačného stupňa v karate licencia: „rozhodca A“ (Slovenský zväz karate)
 • 2013 Tréner karate 5.kvalifikačného stupňa (KTVŠ FHV UMB a Slovenský zväz karate)
 • 2013 Medzinárodná trénerská licencia WKF – World Karate Federation Acredited Coach (Rabat, Maroko)
 • 2014 Certifikovaný Inštruktor Sebaobrany (PF JCU, Č.Budejovice, ČR)
 • 2016 – Medzinárodná trénerská licencia WKF – World Karate Federation Kata and Kumite Certified Coach (Linz, Rakúsko)
 • 2018 – Technický stupeň v karate 5.Dan (24.08.2018 – Slovenský zväz karate)
 • 2019 – DNS Športový kurz I. - Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, Banská Bystrica)
 • 2019 – DNS Športový kurz II. - Dynamická neuromuskulárna stabilizácia (Centrum pohybové medicíny Pavla Koláře, Praha)
 • 2019 Medzinárodná trénerská licencia WKF – World Karate Federation Acredited Coach (Vienice, Taliansko - predĺženie platnosti)
 • 2021 – Medzinárodná trénerská licencia WKF – World Karate Federation Kata and Kumite Certified Coach (Lisabon, Portugalsko)

Zahraničná prax - medzinárodné mobility:

 • CEEPUS - Akademia vychovania fyzičnego, AWF, Poznaň, Poľsko (máj 2003)
 • CEEPUS CZ 012-2/2003 - Adapted physical activities, Juhočeská Univerzita, PF, České Budejovice, ČR (september 2003)
 • SOCRATES/ERASMUS - SBI Hacettepe University, Ankara, Turecko (apríl 2005)
 • CEEPUS CZ 59-2005/2006 - Adapted physical activities, Juhočeská Univerzita, PF, České Budejovice, ČR (október 2005)
 • ERASMUS - Juhočeská univerzita, PF, České Budejovice, ČR (september 2009)
 • ERASMUS+ SPORT - Université de Franche-Comté, Besancon, Francúzko (apríl – 2016)
 • ERASMUS - Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Brno, ČR (máj 2017)
 • ERASMUS - Jedrzej Sniadecki University of Physical Education and Sport, Gdansk, Poľsko (máj 2018)
 • Pozvaný MVPP - Université de la Nouvelle Caledonie – Noumea, Nová Kaledónia (august - september 2018)
 • Pozvaný MVPP - Université de la Nouvelle Caledonie – Noumea, Nová Kaledónia (august 2019)
 • Pozvaný MVPP - Yamanashi Gakuin University, Kofu, Yamanashi, Japonsko (september 2019)
 • Pozvaný MVPP - Massey University, Auckland, Nový Zéland (august - september 2022)

 Prax v odbore:

 • 1997 – 2010 Tréner prípravky a súťažného družstva Oddielu karate Slávia Technická Univerzita Zvolen (v špecializácií kata / kumite)
 • 2010 – súčasnosť Hlavný tréner školy karate – Centrum bojových umení mládeže BUDOKAN Zvolen
 • 1999 – 2002 Asistent reprezentačného trénera SR - ženského národného tímu kata, ktoré reprezentovalo Slovensko na Majstrovstvách Sveta: Mníchov 2000 (11.miesto), Akademických majstrovstvách sveta - Kyoto 2000 (2.miesto), Majstrovstvách Európy: Istambul 2000 (6.miesto), Majstrovstvách Sveta: Madrid 2002 (9-10.miesto) etc.
 • 2002 – 2005 Interný doktorand na KTV PF UMB
 • 2003 – 2014 Inštruktor a organizátor letných športových táborov pre deti a mládež „GOGINO"
 • 2005 – 2008 Vysokoškolský učiteľ (odborný asistent) na KTV Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
 • 2005 – 2016 Inštruktor a hlavný organizátor medzinárodných letných sústredení v karate I.K.S.C. Šport rezort Slovenka
 • 2006 – 2008 Externý školiteľ na FTVŠ UK Bratislava - člen lektorského kolektívu v kvalifikačnom štúdiu Trénerstvo karate I. triedy
 • 2009 – 2014 Tréner reprezentácie SR v karate, participoval na: ME juniorov a kadetov 2009 (Paríž-FRA), ME družstiev regiónov 2009 (Belehrad-SRB), MS juniorov a kadetov 2009 (Rabat-Marocco), ME juniorov a kadetov 2010 (Izmir-TUR), Croatia Open 2011 (Samobor-CRO), Grand Prix Croatia 2012 (Samobor-CRO), Croatia Open 2012 (Rijeka), Grand Prix Croatia 2013 (Samobor-CRO), ME Juniorov a kadetov 2013 (Konya-TUR), ME seniorov 2013 (Budapešť), Akademické M. Európy 2013 (Budapešť), ME juniorov a kadetov 2014 (Lisabon), ME seniorov 2014 (Tampere), Akademické M. Sveta 2014 (Bar), MS seniorov 2014 (Bremy-GER)
 • 2007 – 2018 predseda Trénersko-metodickej komisie – hlavný garant a lektor odborného vzdelávania trénerov karate - Slovenský zväz karate
 • 2008 – súčasnosť Člen lektorského kolektívu kvalifikačného vzdelávania odborníkov v športe – Slovenská asociácia kondičných trénerov
 • 2008 – súčasnosť Vysokoškolský učiteľ (odborný asistent) na KTVŠ Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
 • 2017 – súčasnosť Člen lektorského kolektívu Trénerského vzdelávacieho centra UMB
 • 2020 – súčasnosť Člen lektorského kolektívu a odborný garant národného projektu Tréneri v školách

Ocenenia a ďalšie aktivity:

 • Bývalý vrcholový športovec v karate - reprezentant SR (1995 – 2010): 3.miesto Svetový pohár 2010, 9.miesto Univerz.MS, 2x 9.miesto ME, 6.miesto Karate Golden League, 4 x majster SR, 21-násobný medailista z MSR, 2x Akademický majster SR, 6x medailista z AMSR, účastník: Majstrovstiev sveta a Európy,  Univerzitných majstrovstiev sveta a Svetového pohára
 • Držiteľ ocenenia najlepší športovec mesta Zvolen za rok (1996)
 • vyhlásený v top 10-tke najlepších športovcov okresov Zvolen, Detva, Krupina za rok (1996)
 • vyhlásený v top 10-tke najlepších športovcov mesta Zvolen za rok (1997)
 • Víťaz krajského kola stredoškolskej odbornej činnosti SOČ v sekcii cestné vozidlá (1997)
 • 4. miesto na celoštátnej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti SOČ v sekcii doprava (1997)
 • vyhlásený v top 5-ťke najlepších športovcov mesta Zvolen za roky (2003, 2004, 2006, 2007, 2008)
 • Cena primátora mesta Zvolen ako tréner top talentu roka – (2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018) v ankete najlepších športovcov mesta Zvolen
 • Hlavná cena primátora mesta Zvolen Tréner roka (2015)
 • Držiteľ ceny Akadémie vzdelávania Doktorand roka (2006)
 • Držiteľ ceny centra doktorandov PF UMB Doktorand roka (2007)
 • Víťaz celoštátneho kola študentskej vedeckej aktivity v sekcii športová edukológia (2001)
 • cena Ministra školstva vedy výskumu a športu SR – Tréner mládeže (2014)
 • Majster Európy v karate kata Goju-ryu veteránov EGKF – (2016) Steyer, Rakúsko
 • Majster sveta v karate kata Goju-ryu veteránov WGKF – (2019) Kuala Lumpur, Malajzia

Športové výsledky:

  • reprezentant SR od 1995 - 2010
  • majster Slovenska 1999, 2007, 2008
  • 22-násobný medailista z MSR (od 1991)
  • 5.miesto Dutch Open 1996 (Rotterdam)
  • 1.miesto Bavarian Open 1996 (Norimberg)
  • 2.miesto Bavarian Open 1997 (Norimberg)
  • 1.miesto Grand Prix Bohemia 1998 (Praha)
  • 2.miesto 4-th. Krokoyama Cup 1999 (Koblenz)
  • 3.miesto Budapest Open 1999 (Budapešť)
  • akademický majster SR 1998, 2006
  • 6-násobný medailista z AMSR (od 1998)
  • 9.miesto akademické MS 1998 (Lille)
  • 9.miesto ME 1998 (Belehrad)
  • 1.miesto Funakoshi Cup 2001 (Wroclaw)
  • 1.miesto /kata team/ Funakoshi Cup 2001 (Wroclaw)
  • 3.miesto Roda Sio Cup 2001 (Balaton)
  • 6.miesto v celkovom hodnotení svetového pohára Karate Golden League 2003
  • 7.miesto svetový pohár (Karate Golden League) German Open 2004 (Dresden)
  • 7.miesto International Open karate San Marino 2004 (San Marino)
  • 1.miesto Eureka Banzai Cup 2006 (Arad)
  • 2.miesto Slovenia Open 2006 (Šempeter pri Gorici)
  • 9.miesto ME 2006 (Stavanger)
  • 4.miesto svetový pohár (Karate Golden League) 9.Italy Open 2008 (Milano)
  • 3.miesto Stredoeurópska liga CEKL 2008 (Plzeň)
  • 3.miesto 17. Grand Prix Croatia 2008 (Samobor)
  • 1.miesto 23. SNP Cup-EuroCup univerzít 2008 (Banská Bystrica)
  • 3.miesto 18. Grand Prix Croatia 2009 (Samobor)
  • štvrťfinále - svetový pohár (Karate Golden League) 10. Italy Open 2009 (Milano)
  • 2.miesto 24. SNP Cup-EuroCup univerzít 2009 (Banská Bystrica)
  • 2.miesto II. International Karate Cup-Memorial Valter Cavallo 2009 (Lanciano)
  • 3.miesto Stredoeurópska liga CEKL 2009 (Lodž)
  • 3.miesto svetový pohár (Dutch Open) 2010 (Rotterdam)
  • 5.miesto Stredoeurópska liga CEKL 2011 (Lodž)
  • SR reprezentoval na šampionátoch: ME 1998 (Belehrad), akad. MS 1998 (Lille) ME 2006 (Stavanger), MS 2006 (Tampere), MS 2008 (Tokyo); akad. MS 2006 (New York), ME 2007 (Bratislava), ME 2008 (Tallyn)
  • Majster Európy v karate kata Goju-ryu veteránov EGKF – (2016) Steyer, Rakúsko
  • Majster sveta v karate kata Goju-ryu veteránov WGKF – (2019) Kuala Lumpur, Malajzia

- Zoznam publikovaných prác -

Kontaktný formulár

=