Oznamy pre študentov

KONZULTAČNÉ HODINY ZIMNÝ SEMESTER 2020: ON-LINE

 • Streda 8:15 - 9:15
 • Štvrtok 10:30 - 11:30

S ohľadom na súčasnú situáciu zapríčinenú pandémiou vírusu COVID-19 je možné relizovať konzultácie prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom online videohovoru cez aplikáciu MS Teams po predchádzajúcej dohode s vyučujúcim !!!

V zmysle nariadenia vlády SR a vedenia FF UMB bude výučba v zimnom semestri 2020 prebiehať dištančnou formou. Všetky informácie o priebehu a zabezpečení výučby jednotlivých predmetov sú zverejnené na tejto webovej ako aj na stránke virtuálnej univerzity Moodle UMB!

Informácie o dištančnej výčbe a podmienkach ukončenia predmetov v ZS 2020:

 

Didaktika športov 2 - časť - ÚPOLY - Mgr. (denné, externé, rozšir.2 roč.)

Podmineky ukončenia predmetu:

 1. Spracovanie vzorovej prípravy na vyučovaciu jednotku na zadanú tému z úpolov a jej zaslanie (do 27.10.2020 - denné, do 6.11.2020 - externé, do 30.11.2020 - rozširujúce)
 2. Praktická ukážka didaktických zručností - realizácia hodiny na zadanú tému z úpolov (prezenčná forma január - marec 2021)
 3. Analýza hodiny - skupinová spätná väzba (prezenčná forma január - marec 2021)

Základy gymnasticky a úpolov - časť - ÚPOLY - Bc. (denné, externé, rozšir.1 roč.)

Termíny hodnotenia pre ukončenie predmetu:

 • Predĺženie skúškového obdobia do 30.04.2021 !!!
 • Termíny vedomostného On-line testu: 21.01.2021 (9:00), 26.01.2021 (14:00), 28.01.2021 (9:00), 02.02.2021 (14:00)
  /podmienka - prihlásenie prostredníctvom AIS!/
 • Realizácia Praktických ukážok pádovej techniky prezenčnou formou bude upresnená podľa aktuálnych pandemických oopatrení!!!

Podmineky ukončenia predmetu:

 • Spracovanie zásobníka 16 úplových hier a cvičení - (4 úplové preťahy, 4 úplové pretlaky, 4 úplové odpory a 4 úplové hry) - Seminárnu prácu so zásobníkom hier a cvičení nezasielať E-MAILOM!!!! Ale uložiť na OneDrive úložisko v študenských profiloch UMB a na môj e-mail zaslať len odkaz (link) tohto zdieľaného dokumentu!!! (najneskôr do 18.12.2020 - všetky formy štúdia)

Obsah a štruktúra zásobníka úpolových cvičení a hier: Názov hry (cvičenia), zameranie (na rozvoj čoho je hra určená, didaktický, výchovno-vzdelávací, formatívny cieľ), pre akú skupinu žiakov je určená, odporúčanie pre akú časť hodiny je uvedená hra alebo cvičenie vhodné, náčinie a náradie ktoré je pri realizácii  potrebné, organizačná foma, popis realizácie (pravidlá), bezpečenosť, možné modifikácie daného cvičenia (hry) z pohľadu kondičnej a koordinačnej náročnosti, zdroje použitej odpornej literatúry! (nepovinnou súčasťou je fotodokumentácia vlastnej tvorby k jednotlivým cvičenia, ktorá však bude zohľadnená pri hodnotení...)

 • Online vedeomostný test z teórie úpolov a odbornej terminológie - termíny ako aj možnosť prihlásenia sa na ne budú zverejnené prostredníctvom AIS!
 • Praktická ukážka pádovej techniky (ukemi waza) - pád vpred, vzad a bokom - prezenčne počas skúškového obdobia alebo prostrednístvom krátkych video ukážok zaslaných prostredníctvom úložiska One Drive (návod viď. nižšie...) - študenti, ktorí sa rozhodnú získať hodnotenie on-line formou prostredníctvom zaslaného videa s ukážkami pádovej techniky a nebudú spĺňať základné kvalitatívne požiadavky na hodnotenie praktických zručností z úpolov (FX) si budú môcť svoje výstupy opraviť prezenčnou formou počas skúškového obdobia v rámci vypísaných termínov. Videá na hodnotenie musia byť vyhotovené 3 a v každom z nich budú po 2 ukážky jedného pádu čiže jedna ukážka na pravú a jedna na ľavú stranu toho istého pádu s maximálnym zreteľom na bezpečenosť a výlučne v podmeinkach na to určených a bezpečných (tatami, žinenka, resp. zmäkčenä odpružená rovná plocha)!!! Odkazy (linky) na videá na hodnotenie + Informáciu o výbere spôsobu hodnotenia VIDEO alebo PREZENČNE je potrebné zaslať e-mailom najneskôr do 11.01.2021 !!!

Špecializácia karate 3 - Bc.  (denné)

Podmineky ukončenia predmetu:

 1. Spracovanie koncepcie RTC v kontexte realizácie kondičnej prípravy v zadanej kategórii
 2. Online prezentácia spracovaných RTC (18.12.2020)
 3. Písomný test z teórie a štruktúry ŠP v karate (počas skúškového obdobia ZS)

(Informácie sú priebežne aktualizované a budú zaslané tiež individuálne prostredníctvom e-mailu a nájdete ich aj na portáli virtuálnej univerzity UMB: https://lms.umb.sk/course/index.php?categoryid=280)

NÁVOD - Nahrávanie videa a zásobníkov úpolových hier na hodnotenie cez One Drive:

 1. Prihlásiť sa prostredníctvom Vášho študentského emailu („umb.sk“) do one drive
 2. Kliknúť na hornej lište na nahrať súbor
 3. Po nahratí súboru treba nastaviť „spravovať prístup“, vložiť užívateľa miroslav.slizik@umb.sk a udeliť mu prístup

NÁVOD - Sťahovanie videí a študijných materiálov z One Drive:

Ak máte záujem si stiahnúť inštruktážne a informačné videá, ako aj ďalšie študijné materiály z úložiska musíte kliknúť na konkrétny link, ktorý sa otvorí a následne sa doň prihlásite svojím študentským UMB kontom. Následne kliknete na hornej lište na ikonu stiahnuť a uložíte si daný súbor alebo video... Všetky zdieľané dokumnty a videá slúžia výlučne pre potreby vášho štúdia a ich ďalšie šírenie bez súhlasu autora je neprípustné!!!

 


ŠTUDIJNÉ MATERIÁLY, ODKAZY, VIDEÁ:

(pozn. videá je potrebné najprv stiahnuť do PC až potom bude možné ich prehratie + prístup k súborom je možný len cez kontá UMB!)

Metodické a ukážkové videá:

Studijné materiály:

 

Požiadavky praktických zručností pre ukončenie TaD úpolov a sebaobrany:

 • pádová technika Ukemi waza (mae, joko, ushiro ukemi) - všeobecný základ!
 • kombinácia 3 úderov (bočný, bočný, spodný) - Box
 • Kombinácia 2 úderov a oblúkového kopu (kizami, giaku, mawashi) - karate
 • obrana proti oblúkovému kopu + podrazenie Ososto Gari - judo
 • 1 ľubovoľná sebaobranná kombinácia + popis

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár

=