PF UMB - Základné telovýchovné činnosti

Užitočné linky:

 

Všeobecná gymnastika, cvičenia na náradí a s náčiním

http://videoportal.fhpv.unipo.sk/2015/2015_projekt_fasportu/kp_vgy/kp_vgy.htm

 

Všeobecná gymnastika pre primárne vzdelávanie:

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/ps16/pruprava_tv/web/pages/04-ukazky.html

 

Rozohriatie, vláčiky:

https://www.youtube.com/watch?v=JGnaWPWq1Gk&ab_channel=telocvikari

 

Cvičenia s lavičkami (rušná časť):

https://www.youtube.com/watch?v=Uj5pQ2YKEC0

 

Cvičenia na lavičkách s malou loptou

https://www.youtube.com/watch?v=k6IwJLG52qU 

 

Cvičenia so šatkami (gymnastickými tyčami):

https://www.youtube.com/watch?v=ztv6o5wG8aE

 

Hra s loptou a obručami pre primárne vzdelávanie:

https://www.youtube.com/watch?v=IH2Y2SNxLno&ab_channel=telocvikari

 

Názvoslovie pre predprimárne:

https://www.youtube.com/watch?v=MUqcYwr92SI&ab_channel=Pigy

rozohriatie pre predprimárne:

https://www.youtube.com/watch?v=Mf8FYm9NnVM&ab_channel=Pigy

Kontaktný formulár

=