Komisie AS FF

Akademický senát Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na obdobie 2019 - 2023

 

Komisia pre vedu a techniku AS FF 

 • Predseda: Mgr. Michal Šedík, PhD.
 • Členovia:
 • Mgr. Anita Račáková, PhD.
 • PhDr. Ingrid Balážová
 • PhDr. Andrea Klimková, PhD.
 • Michal Hlávek

Komisia pre výchovu a vzdelávanie AS FF

 • Predsedníčka: PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.
 • Členovia:
 • doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.
 • doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.
 • Mgr. Eva Reichwalderová, PhD.
 • Lenka Drotárová
 • Lívia Bosáková

Komisia pre rozvoj a financovanie AS FF

Predseda: PaedDr. Boris Beťák, PhD.

Členovia:

 • doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.
 • doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.
 • doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD.
 • Marek Janík
 • Patrik Barčák