Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Komisie AS FF

Akademický senát Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na obdobie 2019 - 2023

 

Komisia pre vedu a techniku AS FF 

Predseda: Mgr. Michal Šedík, PhD.

Členovia:

Komisia pre výchovu a vzdelávanie AS FF

Predsedníčka: PaedDr. Zuzana Bariaková, PhD.

Členovia:

Komisia pre rozvoj a financovanie AS FF

Predseda: PaedDr. Boris Beťák, PhD.

Členovia:

Prílohy ku stránke: