17. november 2020 – stretnutie s vedením FF UMB

Vážené študentky, vážení študenti,

blíži sa 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu a zároveň Deň študentstva. Je to sviatok, ktorý patrí  študentstvu – súčasnému i minulému –, patrí všetkým, ktorí boli aktívni v roku 1939 a zaslúžili sa o zmeny v roku 1989, tiež tým, ktorí využívajú študentské schopnosti a reagujú na spoločenskú situáciu, iniciujú zmeny  a inšpirujú tým okolie. Súčasné študentstvo má na čo nadväzovať a zároveň získava stále dostatok stimulov, aby mohlo zanechávať podnety pre nasledujúce generácie. Študentská reakcia – tvorivá, plná energie a odvahy – je potrebná v každej dobe.  

Vážené študentstvo Filozofickej fakulty UMB,

vážime si Váš prínos pre fakultu aj pre spoločnosť a radi by sme Vám pri príležitosti Vášho sviatku vyjadrili poďakovanie osobne. Zároveň by sme chceli stretnutie využiť na diskusiu – o tom, čo Vás na fakulte teší a trápi, čo by ste chceli pochváliť alebo zmeniť, prípadne o ďalších pre Vás zaujímavých témach.

Pozývame Vás na stretnutie online 16. 11. 2020 o 11.00 hod. prostredníctvom MS Teams

http://tiny.cc/DENSTUDENTSTVA

Link na podujatie vopred zverejníme na webovej stránke a na sociálnych sieťach.

Otázky môžete napísať vopred. Prosíme o ich poslanie Ing. Jane Fukasovej – jana.fukasova@umb.sk. V predmete uveďte: 16. 11. stretnutie.

 

Vopred Vám ďakujeme za záujem  a tešíme sa na stretnutie s Vami. 

Vedenie Filozofickej fakulty UMB:

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.,

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.,

Mgr. Lujza Urbancová, PhD.,

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Ing. Ingrid Bottková, tajomníčka