17. november

Vážené študentky, vážení študenti,

 

blíži sa 17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu a zároveň Deň študentstva. Je to sviatok, ktorý patrí  študentstvu – súčasnému i minulému –, patrí všetkým, ktorí boli aktívni v roku 1939 a zaslúžili sa o zmeny v roku 1989, tiež tým, ktorí využívajú študentské schopnosti a reagujú na spoločenskú situáciu, iniciujú zmeny  a inšpirujú tým okolie. Súčasné študentstvo má na čo nadväzovať a zároveň získava stále dostatok stimulov, aby mohlo zanechávať podnety pre nasledujúce generácie. Študentská reakcia – tvorivá, plná energie a odvahy – je potrebná v každej dobe. 

 

Vedenie Filozofickej fakulty UMB:

doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD.,

PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD.,

Mgr. Lujza Urbancová, PhD.,

doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD.