Beseda o preklade literatúry pre deti a mládež (Katedra translatológie)