Celouniverzitné výberové predmety anglického jazyka

Milí študenti FF UMB,

chceme Vás informovať, že v rámci tretej etapy prihlasovania na predmety v AISe od 1.9.2021 do 3.10.2021 máte prednostnú možnosť prihlásiť sa na celouniverzitné výberové predmety anglického jazyka, ktoré ponúka Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UMB:

 

Bakalári

Zimný semester:

KAA-FF/1d-ajm-304/16 - Anglický jazyk A2          

Letný semester:

KAA-FF/1d-ajm-301/15 - Anglický jazyk B1          

KAA-FF/1d-ajm-302/15 - Anglický jazyk B2          

KAA-FF/1d-ajm-303/15 - Anglický jazyk C1          

 

Magistri

Zimný semester:

KAA-FF/2d-ajm-304/20 - Anglický jazyk A2          

Letný semester:

KAA-FF/2d-ajm-301/20 - Anglický jazyk B1          

KAA-FF/2d-ajm-302/20 - Anglický jazyk B2          

KAA-FF/2d-ajm-303/20 - Anglický jazyk C1