Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Chceš do svojich tried raz vniesť závan čerstvého vzduchu?

 
Určite nepremeškaj webinár Vyučovanie vonku prakticky:
https://www.facebook.com/events/2917231645220803/ a striehni.
Niečo sa chystá.