Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Vzhľadom na postupné uvoľňovanie preventívnych opatrení pri priaznivom vývoji epidemiologickej situácie a po zohľadnení diskusie počas rokovania Akademického senátu FF UMB 26. 5. 2020 rozhodlo vedenie FF UMB o realizácii štátnych skúšok v bakalárskom a magisterskom štúdiu prezenčnou formou.

Štátne skúšky sa uskutočnia v termínoch stanovených v upravenom harmonograme štúdia, v magisterskom štúdiu 8. 6. 2020 – 19. 6. 2020, v bakalárskom štúdiu 22. 6. – 3. 7. 2020. Študent/študentka magisterského štúdia musí mať splnené študijné povinnosti a byť v AiS2 prihlásený/prihlásená na štátnu skúšku do 22. 5. 2020, študent/študentka bakalárskeho štúdia do 12. 6. 2020.  Opravné termíny štátnych skúšok sú stanovené na 19. 8. – 28. 8. 2020, splnenie študijných povinností a prihlásenie na štátnu skúšku v opravnom termíne je nutné do 3. 7. 2020.

Termíny štátnych skúšok v jednotlivých študijných programoch budú zverejnené na webovej stránke fakulty v harmonograme štátnych skúšok. Konkrétny dátum a čas konania svojej štátnej skúšky sa študent/študentka dozvie z AiS2.

Štátne skúšky sa budú konať v priestranných miestnostiach budov na Tajovského 40 a Tajovského 51 pri dodržiavaní aktuálne platných hygienicko-epidemiologických opatrení. Miestnosti budú pravidelne vetrané a dezinfikované. Po celý čas konania štátnej skúšky bude v miestnosti zakázaná konzumácia stravy a nápojov.

  • Študent/študentka sa dostaví na štátnu skúšku najskôr 30 minút pred začiatkom štátnej skúšky stanoveným v harmonograme.
  • Pri vstupe do budovy bude každému študentovi/študentke, ako aj členkám a členom komisie zmeraná telesná teplota. Osoby s prejavmi akútneho respiračného ochorenia sa na štátnej skúške nesmú zúčastniť.
  • Študent/študentka pri vstupe odovzdá podpísané čestné vyhlásenie, že v ostatných dvoch týždňoch nemal/a príznaky vírusového infekčného ochorenia a nepodlieha karanténnym opatreniam.
  • Všetky osoby zúčastňujúce sa na štátnych skúškach sú povinné chrániť sa rúškom, dezinfikovať si ruky, používať vlastné písacie potreby a dodržiavať dostatočný sociálny odstup (zachovávať bezpečnú vzdialenosť 2 m, obmedziť podávanie rúk).
  • Študenti/študentky budú do miestnosti pozývaní/é po jednom. Spoločné otvorenie a vyhodnotenie štátnych skúšok sa nebude konať. Na záver skúšky bude študent/študentka po neverejnom rokovaní komisie individuálne oboznámený/á s výsledkom štátnej skúšky a opustí budovu. 

Študent/študentka s klinickými príznakmi COVID-19, pozitívne testovaný/á na COVID-19 alebo s nariadenou karanténou môže požiadať o absolvovanie štátnej skúšky dištančnou formou alebo o odhlásenie z termínu štátnej skúšky. Žiadosť v elektronickej podobe adresuje bezodkladne prodekanke pre pedagogickú činnosť FF UMB: nadezda.zemanikova@umb.sk.

Zahraniční študenti/študentky, ktorí/é sa nachádzajú vo svojich domovských krajinách a pre uzavretie hraníc nemôžu absolvovať štátnu skúšku prezenčnou formou, ako aj študenti a študentky s trvalým pobytom v zahraničí, prípadne študenti a študentky s inými závažnými prekážkami, ktoré bránia ich fyzickej prítomnosti na štátnej skúške, môžu požiadať o realizáciu štátnej skúšky dištančnou formou na platforme Microsoft Teams. Žiadosť v elektronickej podobe je nutné zaslať prodekanke pre pedagogickú činnosť FF UMB: nadezda.zemanikova@umb.sk najneskôr do 30. 5. 2020 (magisterské štúdium) alebo do 10. 6. 2020 (bakalárske štúdium).