COVID-19 - prvá pomoc na FF UMB

Oznamujeme Vám, že od 4. 10. 2021 je  nová kontaktná osoba pre záležitosti týkajúce sa ochorenia Covid-19:

Ing. Jana Fukasová

Tel.: 048 446 7878

E-mail ostáva nezmenený: covid.ffstud@umb.sk

 

Prosíme Vás, by ste s kontaktnou osobou komunikovali výlučne v týchto prípadoch:

  • pri prejavoch akútneho respiračného ochorenia,
  • pri klinických príznakoch COVID-19, pri nariadenej domácej izolácii, nariadenom PCR testovaní alebo pri potvrdenom ochorení COVID-19.

Prosíme Vás, aby ste uprednostnili mailovú komunikáciu.

V čase od 7.00 do 14.00 hod. bude kontaktná osoba odpovedať  na Vaše telefonáty, prípadne Vám zatelefonuje späť. Zároveň bude venovať pozornosť mailovej komunikácii. V prípade, že nedostanete  odpoveď na Vaše správy alebo telefonáty hneď, prosíme Vás o trpezlivosť.  Epidemické opatrenia riešime na fakulte operatívne a snažíme sa robiť všetko, čo je v našich silách.

Prosíme Vás, aby ste v záležitostiach týkajúcich sa ochorenia Covid-19 kontaktovali výlučne kontaktnú osobu a nie ostatné osoby na dekanáte či fakulte.

 

Prosíme všetkých o zodpovedné správanie a zároveň o ohľaduplnosť.  Buďme zodpovední k sebe aj k okoliu.