Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Kontaktná osoba v záležitostiach týkajúcich sa epidémie: Ing. Jana Fukasová

Tel.: 048 446 7878

E-mail:  ingrid.bottkova.covidff@umb.sk 

S kontaktnou osobou komunikujte výlučne v týchto prípadoch:

 

  • pri prejavoch akútneho respiračného ochorenia,
  • pri klinických príznakoch COVID-19, pri nariadenej domácej izolácii, nariadenom PCR testovaní alebo pri potvrdenom ochorení COVID-19. 
  1. Vyučovanie v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 sa na Filozofickej fakulte UMB začne podľa rozvrhu v pondelok 20. 9. 2021 prezenčne. Študentky a študenti sú v záujme ochrany zdravia povinní rešpektovať protiepidemické opatrenia v zmysle aktuálne platných vyhlášok a usmernení.

  2. UMB sa riadi protokolom ,,OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní)“ COVID Automatu. Vstup do budov fakulty bude kontrolovaný a povolený výlučne osobám, ktoré sú plne očkované, testované s negatívnym výsledkom (platnosť AG/PCR testu je 7 dní), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní. Každá osoba vstupujúca do budovy sa musí preukázať príslušným potvrdením v elektronickej, príp. papierovej forme. Potvrdenia je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. Pri vstupe do budov sú umiestnené elektronické čítačky QR-kódov.

  3. Vo všetkých vnútorných priestoroch UMB je povinné nosenie ochranných rúšok, dezinfekcia rúk a dodržiavanie sociálneho odstupu.

  4. Do priestorov fakulty nesmie vstúpiť osoba s príznakmi ochorenia COVID-19. Ak sa príznaky nákazy objavia počas vyučovania, opustí študent/študentka bezodkladne priestory fakulty, kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára a ihneď informuje kontaktnú osobu na FF UMB. Ďalší postup sa riadi Semaforom UMB.

  5. Ku každému predmetu vyučovanému v AR 2021/2022 je v univerzitnom operačnom systéme LMS Moodle vytvorený kurz a zverejnená minimálne základná informácia o predmete a jeho realizácii. Na online komunikáciu a online konzultácie sa odporúča platforma MS Teams.

  6. Vzhľadom na protipandemické opatrenia je nutné prísne dodržiavanie finálnej verzie rozvrhu.

Dôležitá je presná evidencia účasti na každej vyučovacej hodine pre prípad epidemiologického šetrenia. Študentky a študenti majú povinnosť evidovať svoju účasť skenovaním QR-kódu na dverách učebne. V miestnostiach bez QR-kódu eviduje účasť vyučujúci v zozname prihlásených na predmet podľa AiS2.

 

Informácie na tejto stránke budú priebežne aktualizované. Prosíme Vás o sledovanie stránky.