Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Usmernenie pre študentov na mobilite ERASMUS+ v zahraničí v dôsledku šírenia COVID-19

 

 

AKO MAJÚ POSTUPOVAŤ ŠTUDENTI

 

 1. variant: Úplné ukončenie ERASMUS v zahraničí, študent/-ka:

   

 • si nechá potvrdiť hosťujúcou univerzitou presnú dobu štúdia, ktorú strávil-a v zahraničí. Na tieto účely vydáva partnerská univerzita certifikát s dátumami mobility (sledujte usmernenia na stránkach fakúlt), alebo sa používa Learning Agreement časť After the Mobility, prípadne existuje platné usmernenie rektora za celú partnerskú univerzitu.

 

Finančné otázky:

Podľa rozhodnutia národnej agentúry pre Erasmus+ v SR, sa Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici rozhodla uznávať všetky mobility ukončené v dôsledku šírenia COVID-19 ako zásah vyššej moci. Študenti  majú nárok na grant na počet dní, ktoré skutočne strávili v zahraničí (rozhodujú doklady z partnerskej inštitúcie), zvyšok budú musieť vrátiť. Národná agentúra sa v tomto prípade rozhodla uznať aj náklady na cestu naspäť, ktoré sa uznávajú (započítavajú do grantu, na ktorý je nárok) po predložení dokladov.

 

 • po obnovení prezenčnej výučby na UMB donesie všetky doklady uvedené vyššie, resp. ich môže poslať poštou na adresu fakulty, referát medzinárodnej spolupráce:

   

Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, kontakt na zodpovednú osobu: Mgr. Jana Prašovská, 048/4462197, jana.prasovska@umb.sk

Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, kontakt na zodpovednú osobu: Mgr. Viera Pavlovičová, 048/4467439, viera.pavlovicova@umb.sk

Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40,  974 01 Banská Bystrica, kontakt na zodpovednú osobu: Mgr. Margaréta Krkošová, 048/4467414, margareta.krkosova@@umb.sk

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, kontakt na zodpovednú osobu: Jana Miková, 048/4461611, jana.mikova@umb.sk

Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13,  974 11 Banská Bystrica, kontakt na zodpovednú osobu: Ing. Anita Dienešová, 048/4464226, anita.dienesova@umb.sk

Právnická fakulta UMB 974 01, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica, kontakt na zodpovednú osobu:  Mgr. Jana Hubáčeková, 048/4463116, jana.hubacekova@umb.sk

  

 

 

 • po obnovení prezenčnej výučby na UMB bude usmernený/á prodekanom/kou pre štúdium ako postupovať v jeho/jej štúdiu na UMB, kde si bude môcť dokončiť LS.

 

Naši vyučujúci sa budú snažiť vyjsť v ústrety študentom, ktorí nebudú mať možnosť Erasmus dokončiť, resp. takým, ktorí ani nestihli vycestovať.

 

II. variant: Prerušenie ERASMUS v zahraničí, študent/-ka:

 • čaká v hosťovskej krajine na obnovenie prezenčnej výučby, resp. sa zúčastňuje náhradnej formy výučby, následne pokračuje ďalej v LS v zahraničí štandardným spôsobom.

   

III. variant: ERASMUS v zahraničí nebol prerušený, študent/-ka sa normálne zúčastňuje výučby, univerzita neprijala žiadne opatrenia, situácia je stabilná. Erasmus sa ukončí štandardným spôsobom.

 

IV. variant: študenti/tky nestihli nastúpiť na Erasmus, po obnovení prezenčnej výučby sa môžu dohodnúť s hosťujúcou univerzitou, či ich príjme, alebo dokončia LS na UMB.

 

 

V Banskej Bystrici, 16.3.2020

Mgr. Lucia Oboňová z poverenia

doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, PhD.,

inštitucionálnej koordinátorky programu ERASMUS+

a prorektorky pre MSaCV