Informácia o karanténe

 

V súčasnosti Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici neposkytuje karanténne zariadenie. Predpokladáme, že karanténne zariadenia poskytne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR od začiatku septembra 2020. Zatiaľ máme informácie z médií o prebiehajúcich rokovaniach.   

Aktuálne informácie  zverejníme na webovej stránke Filozofickej fakulty UMB v časti COVID-19 (https://www.ff.umb.sk/o-fakulte/aktualne-oznamy/covid-19/).  

 

Prosíme Vás, nepíšte nám maily, ale kontrolujte webovú stránku.  

Ďakujeme za pochopenie.