Informácia pre Erasmus+ vycestované študentstvo FF UMB

Vážené študentky, vážení študenti,

Ústredný krízový štáb SR prijal od 12. marca 2020 viacero opatrení v súvislosti s ochorením CoVID-19, okrem iného aj povinnú 14-dňovú karanténu pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu rozhodla vláda SR na mimoriadnom rokovaní 15. 3. 2020 pomôcť návratu slovenských občanov, ktorí sa chcú vrátiť.

Všetci títo naši občania však budú musieť po návrate povinne absolvovať 14-dňovú karanténu v zariadeniach Ministerstva vnútra SR.  MV SR má k dispozícii tri zariadenia (Gabčíkovo, Liptovský Ján, Donovaly). 

V prípade, že sa rozhodnete vrátiť domov, je potrebné kontaktovať zastupiteľský úrad SR v danej krajine. Ak sa v danej krajine tento úrad nenachádza, kontaktujte  akýkoľvek iný zastupiteľský úrad v okolitých krajinách. Zoznam zastupiteľských úradov sa nachádza na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR. Prosíme, sledujte informácie zverejnené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR i Úradom verejného zdravotníctva SR.

Prosíme Vás, aby ste nás informovali o návrate na Slovensko. Tiež nám napíšte Vaše otázky. Kontaktná osoba: Mgr. Margaréta Krkošová – margareta.krkosova@umb.sk.

Ďakujeme za spoluprácu. Pri zodpovednom prístupe a ľudskom konaní súčasné ťažkosti  spoločne prekonáme.