Kontakt na študijné oddelenie

Študijné oddelenie je možné kontaktovať mailom, v naliehavých prípadoch aj telefonicky na mobilné číslo študijného oddelenia (0903 573 033) v čase pôvodných úradných hodín.

Учебное отделение Философского факультета сообщает, что контакты с студентами возможны електронной почтой или по телефону 0903 573 033.