Oznam akademickej obci UMB

Na základe uznesenia grémia rektora zo dňa 18. 3. 2020 oznamujeme akademickej obci UMB, že záujmom vedenia univerzity je ukončiť akademický rok 2019/2020 v pôvodne plánovanom termíne 31. 8. 2020.

 

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nie je možné určiť záväzný termín predĺženia výučbovej časti letného semestra, obdobie na ukončenie študijných povinností ani termíny štátnych záverečných skúšok s prijateľnou mierou istoty. Z tohto dôvodu pracuje v súčasnosti vedenie UMB s dvomi scenármi ďalšieho vývoja.

 

Scenár 1

Vo vyučovacom procese pokračovať dištančnou metódou a ak to situácia umožní, obnoviť prezenčnú metódu v skrátenom rozsahu a požiadavky na ukončenie predmetov modifikovať.

 

Scenár 2

V prípade, ak nebude možné pokračovať vo výučbe prezenčnou metódou, budú fakulty hľadať riešenia zohľadňujúce špecifiká jednotlivých študijných programov. V rámci tejto alternatívy sa budú modifikovať požiadavky na ukončenie predmetov a zrealizuje sa len obdobie na ukončenie študijných povinností a štátne záverečné skúšky.

 

Fakulty zverejnia upravené termíny harmonogramu akademického roka 2019/2020 okamžite, ako to bude možné.

 

Vzhľadom na mimoriadnosť situácie prosíme akademickú obec UMB, aby akceptovala, že tento akademický rok sa nedokončí v štandardnom režime a bude vyžadovať časovú flexibilitu študentov a zamestnancov v letnom období.